Byggnadspris 2004

Nybyggnad av enbostadshus på Stenungsön 1:181.

Motivering

För en nybyggnad som smälter in i Stenungsöns kulturhistoriska miljö genom en utformning i vilken man fortfarande anar det gamla badhuset från förr, samtidigt som en tilltalande egen identitet skapats.

Byggherre

Malin och Håkan Andreasson

Arkitekt

Katarina Hallin och Kent Annbrink

Byggnadspris 2004
Akzo från väg 160
Akzo från väg 160

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad