Byggnadspris 1995

Nybyggnad av enbostadshus på Anrås 43:1.

Motivering

Priset delas ut som ett erkännande av ambitionen att ta tillvara och föra vidare traditionella byggnadsformer som naturligt låter sig inpassas i känsliga miljöer. Detta konkretiseras här i material, färger och volymer som tillsammans med omgivningen bildar en helhet med historisk förankring.

Byggherre

Inger och Bengt Ahlström

Arkitekt

Douglas Berntsson

Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka

Bilderna är tagna 2013.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad