Byggnadspris 1997

Nybyggnad av bostadshus och stall på Anrås 4:12.

Byggherre

Susanne och Håkan Sohlberg

Arkitekt

Susanne och Håkan Sohlberg
HM-hus, Johnny Svenungsson

Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka

Bilderna är tagna 2013.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad