Byggnadspris 1998

Nybyggnad av enbostadshus och garage på Stenungsön 1:183.

Byggherre

Inger och Per Knuts

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka

Bilderna är tagna 2013.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad