Byggnadspris 1993

Om- och tillbyggnad av Nösnäsgymnasiet på Nösnäs 1:7.

Motivering

Tillbyggnaden till Nösnäsgymnasiet är en lyckad kompromiss mellan en anpassning till den befintliga byggnaden och att ge det nya en egen identitet. Byggnadens interiör annonserar kunskap och omsorg om faktorer som funktion, trivsel och elegans. Planlösningens enkelhet i kombination med de rustika, genuina materialen tillfredsställer såväl förvaltare som brukarnas krav. Valet av material, sten och trä, ger en återspegling av den bohuslänska skärgården.

Byggherre

Stenungsunds kommun

Arkitekt

SHL Arkitekter AB, Reine Unger

Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka

Bilderna är tagna 2013.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad