Byggnadspris 2017

Enbostadshus på Höga 2:12.

Motivering

Byggnadspriset delas ut till ett hus som har stark karaktär. Med sitt moderna materialval och tolkning av det traditionella sadeltakshuset visar projektören att man kan bygga innovativt med hänsyn till omgivningen och med god energihushållning.

Byggherre

Linus och Hedvig Pilebo

Arkitekt

Su Andersson, Mats & Arne Arkitektkontor

Bergsvägen 49 i Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad