Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Vinnarna arkitekt Fredrik Castilla, Fransroy AB och husägaren Jonas Obert tillsammans med Tekniska myndighetsnämndens ordförande Morgan Andersson. Fotograf: Zandra Olausson, Stenungsunds kommun.

Vi gratulerar vinnarna av 2022 års byggnadspris!

Prisutdelningen av 2022 års byggnadspris gick av stapeln tidigare i veckan och vi säger stort grattis till vinnarna Jonas och Emma Obert på Stenungsön samt arkitekten Fredrik Castilla på Fransroy AB.

Stort grattis Jonas, hur känns det att ha fått kommunens Byggnadspris?

– Tack! Det känns jätteroligt. Det kom lite som en överraskning när vi fick veta att vi var nominerade, men det är förstås väldigt kul att få den här uppskattningen. Vi är supernöjda med vårt hus.

Grattis även till dig Fredrik! Vad tycker du har varit roligast med projektet?

– Jag tycker framför allt att det har varit roligt att få hjälpa till och vara med om att förverkliga en dröm. Det här är ju ett fantastiskt läge och det är verkligen kul att få komma tillbaka hit och se resultatet.

Bild inifrån huset. Fotograf Jonas Obert.

Hur tar du dig an olika projekt Fredrik? Var börjar du? Hur ser processen ut?

– Jag börjar alltid med att låta kunden få berätta om hur de tänker kring projektet. En stor del av arbetet handlar om att hjälpa kunden att prioritera och rangordna sina önskemål. Som arkitekt kan man bidra med mycket erfarenhet och ge förslag på olika alternativa lösningar. När man enats kring ett program och vad kunden faktiskt tycker är viktigast, så börjar jobbet med att konkretisera dessa idéer och sy ihop allt till en fungerande väl gestaltad helhet.

Blev huset, helheten, som ni visualiserat det Jonas?

– Från början hade vi en del idéer och inspirationsbilder för hur huset skulle kunna se ut, men ingen tydlig vision. Vi kände att vi behövde och ville ha hjälp för att det skulle bli så bra som möjligt. Vår arkitekt har haft stor frihet att tolka våra tankar, idéer och behov och det känns som att vi kommit fram till hur huset skulle se ut tillsammans.

Som arkitekt Fredrik, är det något du är särskilt nöjd över?

– Jag tycker att planlösningen blev väldigt bra. De ursprungliga bärande idéerna finnas kvar och koncept för såväl mark, plats och hus blev väldigt bra när de gick från skiss till verklighet.

Är det någon del eller något moment som ni är särskilt nöjda över Jonas?

– De stora fönsterpartierna från golv till tak ger ett fantastiskt ljus och utsikt över havet. Hela huset känns väldigt öppet och genomtänkt. Vi arbetade också väldigt mycket med att huset inte skulle bli dominant och att det skulle smälta in i landskapet. Det tycker jag vi har lyckats bra med.

De stora fönsterpartierna från golv till tak är en av de delar som vinnarna är extra nöjda över. Fotograf: Jonas Obert.

Vinnarhuset smälter bra ihop med det omgivande landskapet. Fotograf: Jonas Obert.

Slutligen Jonas, vilket är ert bästa tips till någon annan som planerar att bygga hus?

– Ha inte för bråttom, det måste få ta tid! Anlita en arkitekt som ni känner er trygga med och som ni har förtroende för.

Vinnarhuset exteriört. Fotograf: Jonas Obert.

Tekniska myndighetsnämnden utsåg vinnaren med följande motivering:

"Villa Obert står på Stenungsön – en sparsamt bebyggd och naturskön miljö. Läget nära vattnet erbjuder en fantastisk utsikt och var utgångspunkt i planering och disponering av såväl utvändiga som invändiga ytor. Terrängen kring villan faller kuperat mot vattnet. Tomten har karaktär av naturmark, där tallar, ljung och högt gräs samsas med klippor av bohuslänsk granit.

Huset, som är utfört i ett plan, är placerat på en avsats i tomtens övre del och får en närmast suterränglik inordning. Från den bakomliggande bebyggelsen är huset endast bitvis synligt och från vattnet är byggnaden delvis skymd - byggnaden underordnar sig landskapet.

Fasaderna har klätts i svart träpanel likt grannbyggnaden samt sportstugan som stod på tomten tidigare och förankrar huset i dess sammanhang, samtidigt som ett enklare formspråk har valts framför de traditionella referenserna runtom. Stora öppna glaspartier mot havet i sydost och kvällssolen i nordväst skapar kontrast i förhållande mot de slutna fasadpartierna som vetter mot grannarna.

Huset har en strikt komponerad plan; en serie funktioner inordnade i formen av en kvadrat. Huset är ritat efter familjens vardagsbehov idag, men är också tänkt att vara hållbart över tid och klara föränderliga behov. Materialen är få och koordinerade i en skandinavisk palett.

Huset är uppbyggt av prefabricerade vägg- och takelement av trä, byggda i en fabrik i närheten och sammanfogade på plats. Modern installationsteknik tillsammans med en kompakt byggnadsvolym gör att energiförbrukning är låg trots en större byggnadsyta. Dessutom har alla byggnadsmassor omhändertagits lokalt."

Senast uppdaterad