Enskilt vatten och avlopp

Många som bor på landet är inte anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Då ansvarar du som fastighetsägare för ditt eget dricksvatten och avloppsvatten.

Har du egen brunn ansvarar du själv för kvaliteten på dricksvattnet. Du kan kontakta Miljö Hälsoskydd för att få råd.

Enskilt dricksvatten

Du som äger en fastighet med enskilt avlopp ansvarar för att anläggningen sköts och underhålls. Du måste få tillstånd från kommunen innan du ändrar eller installerar ett enskilt avlopp.

Verksamheten för miljö och hälsoskydd har tillsyn på enskilda avlopp för att se om de följer kraven. Det gör vi för att minska utsläppen av skadliga ämnen i naturen.

Enskilt avlopp

Senast uppdaterad