Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en samtalsmottagning som vänder sig till dig som har svårigheter i dina nära relationer. Du kan komma som enskild, par eller familj. Vi strävar efter ett inkluderande bemötande, oberoende av kulturell och sexuell identitet.

Familjerådgivningens grundtanke

Grundtanken med familjerådgivningen är att erbjuda alla kommuninvånare relationsbehandling för att motverka destruktiva familjerelationer och bidra till goda uppväxtförhållanden för barnen.

Familjerådgivningen uppmärksammar särskilt de slitningar det kan innebära för till exempel ombildade familjer, nyblivna föräldrar och relationer där det förekommit våld, beroendeproblematik samt psykisk ohälsa.

Alla kan någon gång få problem i sina nära relationer. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs man inför prövningar i relationen, där man kan behöva professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta. Familjerådgivningen har barnets behov i fokus.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på Familjerådgivningen har grundutbildning som socionom med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Verksamheten omgärdas av sträng sekretess och mottagningen finns därför i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym.

Vem kan söka familjerådgivning?

Alla som fyllt 18 år och som bor i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust är välkomna att kontakta oss. Det räcker att en i relationen bor i någon av dessa kommuner.

Kostnad

För Stenungsund, Tjörn och Orust gäller en avgift för familjerådgivning på 200 kr per samtal för par och 100 kr per samtal för enskild. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Familjerådgivningen är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust.
Mottagningen är placerad i Stenungsund.

Familjerådgivningen
Gärdesvägen 12
Stenungsund
0303-73 90 00

Telefontid på måndagar klockan 10-11, onsdagar klockan 13-14 och torsdagar klockan 11-12.

Katarina Roslund Larsson
katarina.larsson@stenungsund.se

Madeleine Sandahl Rehnberg
madeleine.sandahlrehnberg@stenungsund.se

Arijon Aronsson
arijon.aronsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad