Familjebehandling

Som förälder ställs man ofta inför utmaningar i sitt föräldraskap. Hur gör du när barnet inte lyssnar eller gör som du vill? Familjebehandling är ett stöd som riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år som upplever att de har bekymmer i familjen och som vill ha stöd och hjälp med att få till en förändring.

Hitta verktyg

Ja, hur gör man som förälder när barnet inte lyssnar eller gör som man vill? Många gånger handlar det om att man som förälder får fundera på hur man ska förhålla sig och möta sitt barn på ett annat sätt för att till exempel minska konflikter. Ibland behöver man hjälp med att få förståelse för vad som sker i hemmet och ibland behöver man träna på att göra på andra sätt.

Hur går det till?

Familjebehandlarna träffar föräldrar i sina lokaler, hemma hos familjer eller i andra miljöer för att samtala om, eller se hur ni har det och hur ni skulle vilja ha det. Ibland är även barnet/ungdomen med vid dessa möten. Det finns även familjebehandlare som träffar ungdomar enskilt om det finns en önskan och behov av det.

Familjebehandlingen kan innebära att ni som föräldrar:

  • får stöd i att hitta andra förhållhållningssätt för att minska konflikterna i familjen.
  • får tips på sätt att ändra era rutiner och strukturer för att få till en bättre fungerande vardag.
  • kan diskutera era bekymmer med andra vuxna som har stor erfarenhet kring familjeproblem och som kan stötta er till att få en mer fungerande familjesituation.

Syftet med familjebehandling är att ni som familj ska få hjälp med att förbättra era relationer i familjen och åstadkomma en tryggare och lugnare situation för era barn!

Ansökan

Ansökan om att få stöd och hjälp i form av familjebehandling görs via socialtjänsten och mottagningsgruppen på Enheten för barn och unga.

Kontakt 

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Mottagningsenheten för barn och unga


Telefontider:

  • måndag 8.30 -18.00
  • tisdag - torsdag 8.30 -16.30
  • fredag 8.30 -15.00

Vi har lunchstängt klockan 12 - 13 varje dag.


Du når Mottagningsenheten via Individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer:

0303 - 73 81 33

Du kan också ringa till medborgarservice och fråga efter Mottagningsenheten

0303-73 00 00

Under kvällar, nätter eller helger ringer du till Socialjouren:

031-365 87 00 

Senast uppdaterad