Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta eller lever i ett samkönat förhållande måste faderskapet respektive föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Först när ni har undertecknat faderskapet eller föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Bekräftelse kan oftast göras direkt till Skatteverket

För barn födda efter 1 januari 2022 kan bekräftelsen gå direkt till Skatteverket om:

  • om föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige
  • barnet är folkbokfört i Sverige
  • bekräftelsen sker inom 14 dagar från barnets födelse
  • föräldrarna har e-legitimation
  • föräldrarna inte har skyddade personuppgifter

  För föräldrar med en annan situation än ovan, som bor i Orust eller Stenungsunds kommun, kontakta oss.

  Kontakt

  Stenungsund:

  Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

  Besök och telefon

  Strandvägen 15
  0303-73 81 33

  Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

  E-post

  socialtjanst@stenungsund.se

  Fax

  0303-73 82 25

  Orust:

  Jennie Nilsen
  0304-33 41 32

  Senast uppdaterad