Jourhem

Jourhem är ett vanligt hem som tar emot ett barn eller en tonåring i en akut situation under en begränsad tid. Ni öppnar ert hem och skapar en trygg plats för barnet eller ungdomen tills den akuta situationen löser sig. En vuxen ersätts för att vara hemma på heltid.

Snabb hjälp i en akut situation

Barnet som är 0-18 år placeras oftast i ett akut läge och kan behöva flytta in med bara några timmars varsel.

Under tiden barnet bor hos er utreder socialtjänsten hens behov och situation. Det handlar om en kortare tid tills barnet kan åka hem till sin familj igen eller tills hen placeras i exempelvis ett familjehem.

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Barnet behöver trygghet och lugn

Ett jourhem behöver ha stor förståelse för barn och unga som kommer direkt från en svår livssituation. Barnet kan bära med sig jobbiga upplevelser och befinna sig i en mycket utsatt position. Du behöver därför ha stort tålamod och gärna erfarenhet av barn och unga för att kunna skapa den trygghet och det lugn de behöver.

Hur är det att vara jourhem?

Att vara jourhem innebär att ta hand om ett barn som behöver extra mycket trygghet och ett välfungerande hem. Uppdraget kan vara svårt ibland, men samtidigt väldigt berikande och meningsfullt.

Vem kan bli jourhem?

Ett jourhem är en vanlig familj, helst utan små barn, som gärna har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga eller erfarenhet av att vara familjehem. Det är dock inget måste.

Du kan bo i lägenhet eller i hus, i stan eller på landet. Vi vill att du bor inom cirka 40 minuters bilväg från Stenungsund, för att barn i skolåldern ska kunna fortsätta i sin vanliga skola under jourplaceringen.

Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap och det finns ingen formell åldersgräns. I jourhemmet behöver det finnas en vuxen hemma på heltid. 

Hur stöttar jag barnet?

Ditt stöd kan vara att till exempel hjälpa barnet med skolgången, att behålla eller hitta en fritidsaktivitet och att stötta barnet i viktiga relationer. Framför allt handlar det om att finnas där och att erbjuda en trygg och stabil hemmiljö.

Hur går det till att bli jourhem?

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd. I utredningen ingår bland annat att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuar er. Ni får sedan gå en utbildning tillsammans med andra för att vara väl förberedda för ert uppdrag.

Stöd och arvode

Ett kontrakterat jourhem innebär att ni står till socialtjänstens förfogande fortlöpande och får arvode oavsett om ni har en pågående placering eller ej. Omkostnadsersättning tillkommer under placering.

Ni får utbildning, handledning och kontakt med familjehemssekreterare utifrån aktuellt behov. Fyra veckors semester per år ingår i avtalet.

Kan du hjälpa? Just nu söker vi kontrakterade jourhem

Hur ser det ut i din familj? Finns det tid, omtanke och kärlek som räcker för fler barn? Just nu söker vi efter kontrakterade jourhem.

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer.

Kontakt

Familjehemssekreterare

Åsa Olsson
asa.olsson@stenungsund.se
0303-738151

Familjehemssekreterare

Anna Ivarsson
anna.ivarsson@stenungsund
0303-732502.

Senast uppdaterad