Stenungsunds kommunvapen

Misstanke om barn som far illa

När socialtjänsten genom ansökan eller anmälan får reda på att barn och ungdomar far illa är socialtjänsten skyldiga att utreda förhållandena för just det barnet/ungdomen. En förhandsbedömning skall ske inom två veckor från de att anmälan inkommit.

Utredningen görs tillsammans med familjen för att närmare kartlägga vilka behov som finns, vilka resurser som finns i familjen eller hos den enskilde, samt att diskutera olika alternativ till lösningar. Under utredningen skall barnets bästa alltid stå i centrum.

Att göra en anmälan

Var och en som i sitt dagliga liv kommer i kontakt med barn och ungdomar, bör anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten. Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänstens och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev, kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan. Det finns också en blankett Anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § som du kan använda, blanketten finner du längre ner på sidan.

I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym. Om du vill vara anonym så måste socialtjänsten ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socionomen ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller ej kan du kontakta enhetschef för Enheten för barn och unga och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Anmäla oro för barn - Socialstyrelsens stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälarePDF

Anmäla oro för barn - Socialstyrelsens broschyr för dig som är skyldig att anmäla vid oro för barnPDF

Blankett Anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §PDF

Kontakt

Enhetschef 
Enheten för barn och unga

Ulf Tolf
0303-73 29 26
ulf.tolf@stenungsund.se

Arbetsledare
Enheten för barn och unga

Josefie Johansson
0303-73 27 21
josefine.johansson@stenungsund.se

Reception
Individ- och familjeomsorg

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Öppettider:

Måndag 08.00-18.00
Tisdag-Torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00

Stängt för lunch alla dagar
mellan klockan 12.00-13.00

Du kan också skicka e-post till oss på
socialtjanst@stenungsund.se

Det går också bra att skriva ett brev till:
Stenungsunds Kommun
Individ- och familjeomsorg
Barn- och familjenheten
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad 2018-06-25