Stenungsunds kommunvapen
Skuggor - vuxen som håller barn i handen

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till Socialtjänsten. Det kallas att göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Om ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, är det Socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Misstänker du att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen och Socialtjänsten. Vid pågående brott mot barn ring alltid 112.

Rådgivning

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan kan du kontakta Mottagningsenheten för barn och unga och rådfråga om hur du ska göra, utan att nämna vilket barn det gäller.

Göra en orosanmälan som privatperson

Om du vill göra en orosanmälan tar du kontakt med Socialtjänsten. Du kan ringa, skicka ett brev, mejla eller göra anmälan via en blankett.

Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till Socialjouren.

Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till Socialtjänsten. Då kan ni tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns till hjälp.

Du kan vara anonym

Som privatperson kan du alltid göra en anonym anmälan. Då är det bäst om du antingen skickar ett brev eller ringer eftersom namn ofta framgår från mejladresser. Vill du vara anonym och ringer oss bör du inte uppge ditt namn.

Om ditt namn blir känt för Socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom Socialtjänsten inte kan hämta mer information från dig i efterhand.

Alla anmälningar tas på samma allvar.

Göra en orosanmälan som professionell

Du som arbetar med barn och unga till exempel inom förskola, skola, tandvård eller hälso- och sjukvård har anmälningsplikt enligt 14 kap. 1§ SoL. Det gäller för dig som arbetar inom såväl privat- som offentlig verksamhet.

Anmälningsplikten innebär att när oro uppstår för att ett barn far illa ska en orosanmälan göras till Mottagningsenheten för barn och unga i Stenungsunds kommun. Anmälan ska alltid göras skriftligt. Vid akuta situationer, ring alltid Socialtjänsten innan anmälan skickas in.

Som anmälare inom din yrkesroll har du rätt att be om återkoppling om utredning har inletts eller inte, utifrån din anmnälan.

Vad händer efter en anmälan?

Alla anmälningar om barn som far illa prioriteras och bedöms skyndsamt. När en anmälan kommer in till Socialtjänsten så görs först en förhandsbedömning. Det är en bedömning av om en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar. Barnets bästa står alltid i centrum vid bedömningen om det finns behov av stödinsatser.

Vid en fortsatt utredning strävar Socialtjänsten alltid efter att nå en överenskommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

Personal inom sektor Socialtjänst arbetar under sekretess

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.

Mer information och blankett

Anmäla oro för barn - Socialstyrelsens stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälarePDF

Anmäla oro för barn - Socialstyrelsens broschyr för dig som är skyldig att anmäla vid oro för barnPDF

Blankett Anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §PDF

Kontakt

Mottagningsenheten för barn och unga


Telefontider måndag 8-18, tisdag- torsdag 8-16.30 samt fredag 8-15:
0303-73 00 32
0303-73 00 33

Når du ingen på ovan nummer under öppettiderna kan du ringa till Medborgarservice på
0303-73 00 00 eller till Individ- och familjeomsorgens reception på 0303-73 81 33. Fråga efter Mottagningsenhetens jourtelefon.

Under kvällar, nätter eller helger ringer du till Socialjouren på nummer 031- 343 66 59

Besök till Individ- och familjeomsorg

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Öppettider:

Måndag 08.00-18.00
Tisdag-Torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00

Stängt för lunch alla dagar
mellan klockan 12.00-13.00

Du kan också skicka e-post till oss på
socialtjanst@stenungsund.se

Det går också bra att skriva ett brev till:
Stenungsunds Kommun
Individ- och familjeomsorg
Barn- och familjenheten
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad 2019-10-14