Särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla barn i Sverige skall ha en vårdnadshavare. Ibland händer det att barn av olika skäl förlorar sina vårdnadshavare eller att vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden exempelvis som det kan vara för ensamkommande barn från andra länder. Då skall kommunen göra en ansökan hos tingsrätten om att det förordnas en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att personen bör:

 • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
 • Vara intresserad av hur andra människor har det.
 • Ha en trygg och stabil livssituation.
 • Ha en grundläggande kunskap om hur samhällets fungerar och hur samhällets resurser ser och ser ut.

Hur blir man särskilt förordnad vårdnadshavare?

En utredning görs av socialtjänstens handläggare om man passar för uppdraget. Kontroll av personen görs även i rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister, försäkringskasse-, kronofogde- och socialregister. När utredningen av personen är klar presenteras barnet och den tilltänkta särskilt förordnade vårdnadshavaren för varandra. Barnet skall också acceptera den föreslagna personen. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet/ungdomen fyller 18 år. 

Några uppgifter som en särskilt förordnad vårdnadshavare har 

 • Ansvara för barnets ekonomi.
 • Ansöka om barnbidrag om barnet är under 16 år, ansöka om studiebidrag och övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 • Hjälpa barnet vid kontakter med hälso- och sjukvård.
 • Medverka vid utvecklingssamtal, elevvårdssamtal, utredningar hos skola och socialtjänst, delta vid upprättande av vårdplan.
 • Om barnet begått brott eller utsatts för brott — bistå barnet hos polis och domstol.
 • Hålla kontakt med barnet och boendet.
 • Förbereda barnet inför sin 18 års dag — ställa i bostadskö, adressändring, ordna med internet-bank m.m.

Vad ingår inte i uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare?

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har inget försörjningsansvar för barnet. Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du inte heller ansvaret för den dagliga omvårdnaden. Det är personalen på boendet eller ett eventuellt familjehem som har det praktiska, dagliga ansvaret för barnet enligt de regler som finns. Personalen/familjehemmet är tillsammans med barnet ansvarig för hur hon/han sköter skola och fritid.

Vem kontaktar jag för att ansöka om att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare får du ett arvode för ditt uppdrag. Om du önskar bli särskilt förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta en socialsekreterare på enheten för familjehem, familjerätt och administration.

Du kan också genom att klicka här fylla i en intresseanmälan för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kontakt

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Socialsekreterare

Ann-Sofie Korpi
0303-73 81 84
ann-sofie.korpi@stenungsund.se

Senast uppdaterad