Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj. Vi söker familjer som kan ta emot barn och ungdomar.

Plats för en till? Du kan göra skillnad!

Många upplever att det man ger och kan hjälpa till med ger väldigt mycket tillbaka. Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson inom socialtjänsten betyder att ställa upp som medmänniska, öppna upp sitt hem för någon annan och ge av sin tid - en insats som kan göra stor skillnad.

Intresseanmälan för dig som vill hjälpa finns nedan.

Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Orsakerna till placering i familjehem varierar, föräldrarna kan av olika anledningar ha svårt att ta hand om sitt barn. Barn och unga kan också behöva ett familjehem på grund av egna behov och svårigheter.

Kontaktfamilj

Ibland behöver ett barn/ungdom få komma till en annan familj och bo där några dygn per månad. Familjen som tar emot barnet kallas för kontaktfamilj. Det kan finnas många anledningar till att ett barn/ungdom behöver stöd och ombyte i miljön. Det kan handla om fysiska eller psykiska svårigheter, isolering eller sociala problem och familjen saknar ett socialt nätverk som kan hjälpa till och stötta upp i situationen.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som träffar ett barn/ungdom eller ung vuxen dagtid eller kvällar. Det kan vara så att personen behöver stöd flera gånger i veckan eller någon gång per månad. Ibland utgår behovet utifrån att personen behöver stöd i sociala sammanhang men det kan också handla om att man behöver få hjälp att komma igång med någon aktivitet, eller kanske behöver ha någon att prata med om livets olika utmaningar.

Broschyr om kontaktfamilj/kontaktperson Pdf, 449.9 kB, öppnas i nytt fönster.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer

Vill du göra en insats för ett barn? - Socialstyrelsens information Länk till annan webbplats.

Vi söker just nu familjehem och kontaktpersoner

Kan du och din familj tänka er att öppna ert hem och ta hand om ett barn?

Vi söker er som:

  • har erfarenhet av barn och ungdomar
  • är stabila och trygga och har en kärleksfull relation
  • kan, vill och har tid att dela med sig av erfarenheter, gemenskap och engagemang
  • tycker att det är roligt och stimulerande med barn och tonåringar
  • anser att ni har utrymme i ert hus, er bil och framför allt i ert liv

Behöver du eller ditt barn ett familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Det är stödinsatser som kan beviljas från socialtjänsten. Vid en ansökan görs en utredning och bedömning av barnets/den unges behov. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en ansökan.

Kontakt

Arbetsledare Familjehem

Anna-Lena Fogelberg
0303-73 10 35
anna-lena.fogelberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad