Adoption

Den som önskar ta emot ett barn för adoption ska ha medgivande från socialnämnden. Familjerätten ansvarar för dessa utredningar. De barn som blir aktuella för internationell adoption är i de flesta fall barn som är föräldralösa eller övergivna.

Utredarens roll är att tillvarata barnets intresse och att informera blivande adoptivföräldrar om vad det innebär att adoptera ett barn.

De blivande adoptivföräldrarna ska ha genomgått en av kommunen godkänd förberedande föräldrautbildning innan utredningen påbörjas.

Godkänd utbildning anordnas av:
Folkuniversitetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Göteborgs Psykoterapi Institut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länktips för information om adoption:
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Familjerätt

Anna Malm
0303-73 80 39
anna.malm@orust.se

Anna Ekman
0303-73 51 06
anna.ekman@stenungsund.se

Magnus Pilback
0303-73 25 84
magnus.pilback@stenungsund.se

Helene Gustafsson
0303-73 81 87 
helene.gustafsson2@stenungsund.se

Senast uppdaterad