SKIFO

SKIFO riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i mellan- och högstadieåldern som har svårigheter med skolgången.

SKIFO är en:

  • samverkan och ett samarbete mellan SKola och Individ- och FamiljeOmsorgen i Stenungsunds kommun med elevens behov i fokus.
  • verksamhet som består av ett team med en familjebehandlare, en socialpedagog och en pedagog. Som är en kompletterande verksamhet till ordinarie skolverksamhet.
  • frivillig insats som initieras via skolan eller socialtjänsten och ansöks om hos socialtjänsten.

SKIFO leds gemensamt av:

  • Enhetschefen för Barn och elevhälsan/Sektor Utbildning och
  • Enhetschefen för familjestöd/IFO/Sektor Socialtjänst

Kontakt 

Senast uppdaterad