Stöd i parrelationen

Känner ni att ni behöver stöd i er parrelation eller vill ni vårda det ni har. Här finns alternativ som kan vara till hjälp.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är en lagstadgad rättighet för varje kommuninvånare och har som mål att bidra till goda familjerelationer. Familjerådgivningen har parbehandling som specialitet och erbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen, som en möjlighet att förbättra och reparera förhållandet. Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Familjerådgivningen

Svenska kyrkans samtalsmottagning

Behöver du samtala med någon? Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och parsamtal. På samtalsmottagningen arbetar präst och diakon.

Diakoner har tystnadsplikt och för ingenting vidare (enda undantaget är anmälningsplikt för grova brott). Prästen har den strängaste tystnadsplikten och får enligt svensk lag aldrig föra vidare någonting.

Vill du komma i kontakt med någon för samtal?
Ring vår samtalsmottagning, tel. 0303-66022.

Kyrkans samtalsmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skilda världar

På Pelikanen träffas barn och ungdomar som har föräldrar som inte lever tillsammans. Grupperna kallas skilda världar och träffas en gång i veckan ett par timmar. Vi har gott fika och pratar om allt möjligt som har med livet att göra och särskilt om sånt som man undrar och känner när föräldrarna inte lever tillsammans.

Pelikanen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad