Familjerätten Stenungsund och Orust

Hos Familjerätten kan man få information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Familjerätten i Stenungsund och Orust är samlokaliserade och familjerättssocionomerna har sitt gemensamma kontor i Stenungsunds kommunhus.

Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense om frågor kring de gemensamma barnen. Föräldrar som är överens, eller som genom samarbetssamtal kommer överens, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet gäller på samma sätt som ett beslut i domstol. Vi utför utredningar i dessa frågor på begäran av domstolen. Familjerätten fastställer också faderskap/föräldraskap. Familjerätten handlägger utredningar inför adoption samt yttrande i samband med namnbyte.

Faderskaps/föräldraskapsbekräftelser där föräldrarna är sammanboende handläggs av assistent i respektive kommun.

Läs mer om faderskap/föräldraskapsbekräftelse

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas.

Läs mer om vårdnad, umgänge och boende

Läs mer om samarbetssamtal

Läs mer om utredning

Läs mer om avtal

Barnets försörjning

Familjerätten kan ge information om ekonomiska frågor kring barnets försörjning.

För information om underhållsstöd och utjämningsbidrag (Försäkringskassan) Länk till annan webbplats..

Namnbyte

Ansökan om namnbyte görs hos Skatteverket där barnet är folkbokfört. Tingsrätten begär yttrande av Familjerätten om föräldrarna är oeniga.

För mer information om namnbyte hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Familjerätt

Anna Malm
0303-73 80 39
anna.malm@orust.se

Anna Ekman
0303-73 51 06
anna.ekman@stenungsund.se

Magnus Pilback
0303-73 25 84
magnus.pilback@stenungsund.se

Helene Gustafsson
0303-73 81 87 
helene.gustafsson2@stenungsund.se

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Senast uppdaterad