Stöd till familjer och föräldrar

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer och föräldrar.

Att vara förälder är oftast en källa till värme och kärlek men kan också vara svårt och krävande. Ibland kan man behöva stöd och inspiration från andra håll samt träffa andra föräldrar att diskutera med.

Stenungsunds kommun erbjuder, föräldrakurser, föreläsningar, föräldrarådgivning och olika mötesplatser som vänder sig till alla föräldrar eller andra viktiga vuxna med målet att främja barns och ungdomars hälsa.

Föräldrarådgivning

Vill du ha någon att dela vardagsproblemen med? Ibland behöver du som förälder kanske någon att prata med, någon som lyssnar och ger stöd. Det kan vara små eller stora problem, att du känner oro för eller är bekymrad för ditt barn.

Föräldrarådgivning

Hjälp och stöd i förskolan och skolan

I Stenungsunds kommun, förskola och grundskola, finns en central Barn- och Elevhälsa bestående av skolläkare, psykologer, logoped, specialpedagoger. Tillsammans har de kompetens att möta barn i behov av särskilt stöd från 1 till 16 år. Teamet finns tillgängligt för alla förskolor och skolor i vår kommun, i första hand på uppdrag av rektor i form av stöd, handledning och konsultation/rådgivning.

Barn- och elevhälsan

Föräldragrupper

På Familjecentralen Hasselkärnan håller vi olika kurser och grupper för föräldrar. Större seminarier och kurser kommer vi informera om på den här sidan när det är aktuellt.

Kurser och stöd för föräldrar

Kontakt

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Senast uppdaterad