Avgifter för ärenden rörande miljö och hälsoskydd samt livsmedel

För den lagstyrda tillsyn som kommunen utför inom miljö, hälsoskydd och livsmedel tas det ut en avgift. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiftsnivåerna genom olika taxedokument.

Taxornas timavgift är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.

  • Timavgiften 2024 för miljö och hälsoskydd är 1264 kronor.
  • Timavgiften 2024 för livsmedelsverksamhet är 1480 kronor.

Förenklad version av taxan

Förenklad version av taxan för vanligt förekommande ansökningar och anmälningar inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelsverksamhet.


Enskilt avlopp

Taxa

Prövning av ansökan om ny avloppsanläggning för WC

8848 kronor

(om fler än en fastighet är ansluten till avloppsanordningen tas en halv avgift ut per tillkommande hushåll)
Prövning av ansökan om dispens för utsträckt hämtningsintervall, alternativt uppehåll, för slam eller filtermaterial från fosforfälla

2528 kronorVärmepump


Ansökan om inrättande av värmepump

3792 kronorStrandskyddsdispens


Ansökan om strandskyddsdispens

10112 kronorHälsoskydd


Prövning av anmälan om att starta lokaler för hygienisk behandling lokaler för undervisning eller bassängbad upplåtna för all
män heten

timavgift 1264 kr/timTillsyn hälsoskyddsverksamhet t.ex. undervisningslokal, solarium, bassängbad, bostäder och yrkesmässig hygienisk verksamhet

timavgift 1264 kr/timLivsmedel


Anmälan av livsmedelsanläggning

2220 kronorPlanerad och uppföljande livsmedelskontroll

timavgift 1480 kr/tim


Taxa enligt miljöbalken (Miljö och hälsoskydd)

Taxan består av tre delar:

1. Bestämmelser avseende taxans tillämpning
2. Taxebilaga 1 - riktar sig främst till privatpersoner
3. Taxebilaga 2 och 3 - riktar sig främst till företagare

Miljötaxa (indexuppräknad för 2024) - Taxa enligt Miljöbalken Pdf, 1.5 MB.

Taxa - Övriga

Senast uppdaterad