Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)

Flicka med mobil

För oss i Stenungsund är ungdomars åsikter, erfarenheter och tankar om framtiden viktiga. Under hösten genomförs ungdomsundersökningen LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Då får du som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Genom att svara på LUPP gör du din röst hörd

Undersökningen genomförs under lektionstid för dig dom går i skolan i Stenungsund, och du som bor i Stenungsund men går i gymnasiet i en annan kommun kommer också att kunna genomföra den i skolan. Du som är född 2006 och inte går på något gymnasium blir kontaktade på annat sätt.

Svaren från undersökningen fungerar som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker. Resultaten hjälper oss att prioritera vad vi bör fokusera på i vårt arbete för och med ungdomar i kommunen.

Din medverkan är frivillig och anonym

I enkäten ställs frågor om din livssituation som kan upplevas som privata. För att inga uppgifter ska kunna kopplas till dig är det viktigt att du inte skriver ditt namn i enkätens fritextsvar eller något annat som kan kopplas till dig som person eller till någon annan person. De personer som kommer att bearbeta dina enkätsvar lyder under sekretesslagstiftning som innebär att de inte får sprida känsliga personuppgifter vidare.

Din medverkan och dina svar är dock frivilliga och anonyma. I resultaten från enkäten kommer det aldrig att framgå vad någon enskild person har svarat, utan resultaten redovisas för olika grupper av unga.

De uppgifter som du lämnar i enkäten kommer att bearbetas och analyseras av analytiker och forskare vid Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, som arbetar med LUPP 2023 på uppdrag av Stenungsund och flera andra medlemskommuner.

Fakta om LUPP 2023

  • LUPP är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
  • Tio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under oktober och november: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.
  • Resultaten kommer att presenteras under våren och hösten 2024.

Senast uppdaterad