Stenungsunds kommunvapen

StenUNGslanten

För dig som är ung och rik på idéer!

Är du ung och har en idé, men saknar pengar för att genomföra din idè? Vill du ordna ett LAN, en skatetävling, en dansuppvisning, en konsert, en epa-träff, en pysseldag, ett läger, ett konvent för spel eller cosplay eller kanske något helt annat! Stenungslanten är ett stöd som delas ut av Kultur och fritid så att du kan förverkliga din idé!

Vem kan söka?

Du som är 13-26 år

Hur mycket går det att söka?

Du kan söka upp till 15 000 kr till ditt projekt.

Förutsättningar för att få stödet

 • Du/ni som söker ska själv stå bakom och ansvara för projektet.
 • Andra unga i kommunen ska ha möjlighet att ta del av projektet, antingen som deltagare, besökare eller publik.
 • Det skall framgå i projektets marknadsföring att arrangemanget genomförs med stöd av StenUNGslanten och Stenungsunds kommun.
 • Projekt ska inte vara en del av permanent verksamhet.
 • Projektet ska genomföras på en plats som inte serverar alkohol.

Vem beslutar om pengarna? 

En referensgrupp bestående av representanter från högstadiet, gymnasiet, fritidsgårdarna, kultur- och föreningslivet i samråd med personal från Kultur och Fritid.
Referensgruppen för StenUNGslanten har möte var tredje vecka och din ansökan kommer att få svar dagen efter mötet. Datum för referensgruppens möten under hösten 2018 är:
13 september, 4 oktober, 25 oktober, 15 november och 6 december.

Så här gör du för att söka Stenungslanten?

 • Fyll i ett ansökningsformulär digitalt. När ansökan är skickad får du en kopia på din ansökan till din e-postadress.
 • Du kommer få svar på din ansökan efter att referensgruppen haft möte och diskuterat din ansökan. Datum för höstens möten är: 13 september, 4 oktober, 25 oktober, 15 november och 6 december.
 • I slutet av ditt projektet gör du en enkel redovisning av hur pengarna har använts samt fyller i en gruppenkät via webben.

  » Ansökningsformulär
  » Redovisning

Här kan du få hjälp med din ansökan!

Kontakta Christoffer Ahlberg på Kulturhuset Fregatten eller Linus Sikström på Hasselgården om du behöver mer information eller hjälp med din ansökan. Vi kan även vara bollplank när du formulerar din idé och ditt projekt.

Vi ser med spänning fram emot din/er ansökan!

Kontakt

Samordnare RUM1 och StenUNGslanten

Christoffer Ahlberg
0303-73 83 48
christoffer.ahlberg@stenungsund.se

Samordnare Hasselgården​

Linus Sikström
0303-73 29 23
linus.sikstrom@stenungsund.se

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-09-14