Bidrag och stöd till föreningar

I Stenungsund finns ett brett urval av föreningar med olika förutsättningar och behov. Kultur och fritid fördelar ekonomiskt stöd till föreningar och subventionerar bokningar i lokaler, men det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta föreningar i olika föreningslivsfrågor.

Ny förening i föreningsregistret

En nybildad förening eller en förening som tidigare inte varit synlig i kommunens föreningsregister kan ansöka om registrering. För att bli registrerad ska föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor.

Registrering av ny förening (alla föreningskategorier)

Ansökningsperiod: Löpande

I samband med ansökan lämnas stadgar, bildande- eller årsmötesprotokoll och budget. Om föreningen har genomfört sitt första verksamhetsår ska även årsredovisning och revisionsberättelse lämnas.

Föreningen ska uppfylla Allmänna bestämmelser i riktlinjer för föreningsbidrag.

Allmänna bestämmelser
a) Lokalförening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation om sådan finns.
b) Föreningen ska bedriva en verksamhet vars målsättning är ideell (d v s inte ekonomiska föreningar).
c) Föreningen ska ha antagit stadgar.
d) Föreningen ska ha en efter demokratiska regler vald styrelse.
e) Föreningen ska ha på årsmötet vald revisor som kontrollerar verksamheten.
f) Föreningen ska årligen registreras hos Kultur och Fritid.
g) Föreningen ska vara öppen för alla.
h) Föreningen ska verka för en drog- och dopingfri verksamhet och miljö.
i) Föreningen ska verka för att årligen utbilda ledarna utifrån behov och intresse

Ansökan i e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du behöver först registrera ett konto för din förening, följ instruktioner i formuläret.

Barn- och ungdomsförening

En barn och ungdomsförening har minst 15 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år där minst hälften av medlemmarna är skrivna i Stenungsunds kommun. Föreningen ska varje år omregistrera sig och bli godkänd av Kultur och Fritid. Det kallas bidragsberättigande och krävs för att söka bidrag eller boka lokaler till lägre taxa.

Omregistrering Barn och ungdomsförening (Bidragsberättigande)

Ansökningsperiod 1 mars till 30 april, därefter komplettering fram till 25 augusti (ansök efter årsmöte).

Att bli bidragsberättigad innebär att föreningen varje år uppfyller kommunens allmänna bestämmelser för bidrag. I samband med ansökan lämnas årsmöteshandlingar, medlemsstatistik och kontaktuppgifter uppdateras av föreningen i e-serve.

I ansökan anges om föreningen har för avsikt att ansöka om LOK-stöd. Bidragsberättigad föreningen får subventionerad taxa i idrottshallar. För abonnemang i hallar krävs ansökan (se nedan).

Bidragsberättigad förening kan ansöka om:

  • Kommunalt LOK-stöd - närvarorapportera senast 25 februari och 25 augusti
  • Anläggningsstöd (föreningar med egna anläggningar) - senast 30 april (kompl 25 aug)
  • Investeringsstöd (dialog krävs på besiktning av anläggning före ansökan) - 15 september
  • Lönebidrag (för anställd via Arbetsförmedlingen) - senast 30 november
  • Särskild föreningsinsats (projektstöd för försöksverksamheter och liknande) - löpande

Information om respektive bidrag finns i riktlinjer för föreningsstöd och i ansökan i Mina sidor.

Ansökan i Mina sidor på Stenungsund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för föreningsbidrag Pdf, 566 kB.
Riktlinjer investeringsstöd Pdf, 31.7 kB.
Support - Kommunfil Idrott Online Länk till annan webbplats.

Ansökan om säsongsbokning (abonnemang) i idrottsanläggningar

Sista ansökningsdatum: 30 april. Mer information om ansökan publiceras i februari 2024.

Tiderna i hallarna fördelas en gång per år och säsongsbokningarna följer skolåret. På våren ansöker föreningarna om tider för kommande höst och vårtermin och tiderna fördelas utifrån gällande uthyrningsprinciper. För att få subventionerad taxa ska ansökan om bidragsberättigande för respektive kategori vara godkänd.

Taxor och uthyrningsprinciper Pdf, 186.2 kB.

Ansökan om bokning av arrangemang i idrottsanläggningar

Sista ansökningsdatum: Löpande

Vid större evenemang krävs separat ansökan och ett möte bokas inför arrangemanget.

Kulturförening

En kulturföreningar bedriver till exempel verksamhet inom konst, slöjd, foto, film media, teater, litteratur, musik eller hembygds-/kulturminnesvård.

Grundbidrag för kulturföreningar

Sista ansökningsdatum: 15 april

Föreningen som söker grundbidrag ska varje år uppfylla kommunens allmänna villkor för bidrag. I samband med ansökan lämnas bland annat bokslutshandlingar, årsmötesprotokoll och medlemsstatistik. Stickprovskontroll av föreningens räkenskaper kan genomföras av kommunen.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Ansökan i mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden

Startbidrag

Sista ansökningsdatum: löpande

Förening som ansöker om startbidrag ska uppfylla samma villkor som förening som ansöker om grundbidrag. Förening som beviljas startbidrag kan inte under samma år även ansöka om grundbidrag.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Bidrag till kulturarrangemang (samt redovisning)

Sista ansökningsdatum: löpande

Bidrag ges i första hand till kulturföreningar för offentliga arrangemang med t.ex. dans, musik, utställning, film, föreläsningar eller kulturell pedagogisk verksamhet.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Redovisning bidrag till kulturarrangemang Länk till annan webbplats.
Ansökan görs ej i e-serve

Kontakt

Föreningsutvecklare

Mia Marie Johansson
Kultur & Fritid
0303-73 50 89
forening@stenungsund.se

Kultursamordnare

Kajsa Finn
0303-73 80 63
kajsa.finn@stenungsund.se

Kultur- och fritidschef

Pia Solefors
Kulturhuset Fregatten
0303-73 80 66
pia.solefors@stenungsund.se

Senast uppdaterad