Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn och den idéburen sektorn. I dagsläget har Stenungsunds kommun tre IOP:er med idéburna organisationer.

Syftet med IOP är att stötta en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge en eller flera föreningar möjligheten att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen. IOP omfattar oftast en speciell verksamhet, såsom sociala insatser, som ägs eller drivs av en förening där den offentliga sektorn vill medverkan. Ofta är utmaningen av sådan karaktär att både kommunen och föreningslivet behöver varandra eftersom utmaningen är komplex samt svår och därför inte kan lösas på egen hand.

Samarbetet mellan kommunen och föreningen utgår från ett gemensamt avtal som utformas tillsammans. Ett avtal tydliggör bland annat ansvarsfördelning, vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer.

En IOP-avtal ska sätta ramarna för samarbetet men ingen part ska detaljstyra den andre. Viktigt för att IOP-avtal ska inledas är att båda parter ser samarbetet som långsiktigt. Grundläggande är också att det är föreningen som tar initiativ till samarbetet och att insatsen är en del i att förverkliga kommunens mål och visioner. Idéburet offentligt partnerskap ska inte heller förväxlas med det kommunala föreningsbidraget och det får heller inte vara ett upphandlingsliknande förhållande mellan parterna.

Idéburet offentligt partnerskap kan inte tecknas med företag.

Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap Pdf, 200.6 kB.

Våra samarbeten

Idag finns tre IOP:er mellan Stenungsunds kommun och idéburna organisationer.

  • Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Svenska kyrkan, second handbutik.

  • Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Kvinnojouren i Stenungsund 2020

  • Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Svenska kyrkan, Pelikanen (Stödcentrum för barn & unga som har erfarenhet av att växa upp i en miljö präglad av missbruk, psykisk ohälsa & våld)

Kontakt om IOP

Om du är intresserad av att komma i kontakt med Stenungsunds kommun för att påbörja samtal om ett IOP är du välkommen att skicka e-post till kommun@stenungsund.se

Intresseanmälan

Vill du skicka en intresseanmälan? Använd vår digitala tjänst:

Intresseanmälan IOP Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad