Sfi-lektion

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Att kunna prata och förstå svenska är mycket viktigt om man vill leva och bo i Sverige, då det blir enklare att få jobb och bli en del av samhället. Kommunen du bor i har ansvar för SFI. I korthet är målet med SFI att de studerande ska kunna förstå och göra sig förstådda i vardagslivet i Sverige. Man får också kunskap om samhället, arbetsmarknaden och svensk kultur.

Har flyktingar från Ukraina rätt till SFI?

Nej, massflyktingar från Ukraina har inte rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI).

Mer information finns på Skolverkets webbplats: Rätt till SFI – Skolverket Länk till annan webbplats.

Lär dig svenska via Studieförbund och Folkhögskolor

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg - Svenska från dag 1 Länk till annan webbplats.

Vinga Folkhögskola i Göteborg - Svenska från dag 1 Länk till annan webbplats.

Hur du ansöker till SFI

Du ansöker direkt på Vuxenutbildningens hemsida (www.stenungsund.se/vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.). Du kommer sen att bli kontaktad av Vuxenutbildningen i Stenungsund och få information om när du kan starta din utbildning.

Regler kring SFI

  • Du kan ansöka till SFI från och med första juli det år du fyller 16 år.
  • Första gången du ansöker till SFI får du en plats inom tre månader om du uppfyller kraven för att bli antagen.

Om du kommer från ett land utanför EU

  • Du måste ha ett svenskt personnummer (10 siffror).
  • Du måste vara folkbokförd i Stenungsund eller på Tjörn. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Stenungsund behöver din hemkommun godkänna att du studerar SFI i Stenungsund.

Om du är medborgare i EU/EES eller i Schweiz

  • Du måste vara bosatt i Stenungsund. Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver din hemkommun godkänna att du studerar SFI i Stenungsund.

Individualiserad undervisning och kontinuerligt intag

På SFI i Stenungsund är undervisningen individualiserad och vi antar elever vid flera tidpunkter på året. Det betyder att alla inte läser i samma takt och att kurserna därför kan ta olika lång tid.

Träna hemma

Vill du träna hemma innan du påbörjar din utbildning kan du studera själv genom att använda informationen i dessa länkar:

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad