Sfi-lektion

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Att kunna prata och förstå svenska är mycket viktigt om man vill leva och bo i Sverige, då det blir enklare att få jobb och bli en del av samhället. Kommunen du bor i har ansvar för SFI. I korthet är målet med SFI att de studerande ska kunna förstå och göra sig förstådda i vardagslivet i Sverige. Man får också kunskap om samhället, arbetsmarknaden och svensk kultur.

Har flyktingar från Ukraina rätt till SFI?

Nej, massflyktingar från Ukraina har inte rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI).

Mer information finns på Skolverkets webbplats: Rätt till SFI – Skolverket Länk till annan webbplats.

Lär dig svenska via Studieförbund och Folkhögskolor

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg - Svenska från dag 1 Länk till annan webbplats.

Vinga Folkhögskola i Göteborg - Svenska från dag 1 Länk till annan webbplats.

Hur du ansöker till SFI

Du ansöker direkt på Vuxenutbildningens hemsida (www.stenungsund.se/vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.). Du kommer sen att bli kontaktad av Vuxenutbildningen i Stenungsund och få information om när du kan starta din utbildning.

Regler kring SFI

  • Du kan ansöka till SFI från och med första juli det år du fyller 16 år.
  • Första gången du ansöker till SFI får du en plats inom tre månader om du uppfyller kraven för att bli antagen.

Om du kommer från ett land utanför EU

  • Du måste ha ett svenskt personnummer (10 siffror).
  • Du måste vara folkbokförd i Stenungsund eller på Tjörn. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Stenungsund behöver din hemkommun godkänna att du studerar SFI i Stenungsund.

Om du är medborgare i EU/EES eller i Schweiz

  • Du måste vara bosatt i Stenungsund. Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver din hemkommun godkänna att du studerar SFI i Stenungsund.

Individualiserad undervisning och kontinuerligt intag

På SFI i Stenungsund är undervisningen individualiserad och vi antar elever vid flera tidpunkter på året. Det betyder att alla inte läser i samma takt och att kurserna därför kan ta olika lång tid.

Läs sfi på olika sätt

Du kan studera sfi på dagtid eller kvällstid. Kurserna på dagtid är 15 timmar/vecka fördelade på 3 timmar/dag. Du kommer att kallas till en introduktion innan start.
På kvällskursen har fdu lektion 3 timmar/vecka.

Att studera på kvällen

  • Lektioner: måndagar 17.00-20.00
  • Utöver lektionerna behöver du lägga minst tre timmars studietid hemma. Vi använder ett digitalt läromedel, Lunis, där du jobbar med uppgifter på din nivå. Du kan också få uppgifter av lärarna.
  • Varje kurs avslutas med ett nationellt prov, som är obligatoriskt.

OBS: Närvaro på lektionerna och tid för hemstudier är en förutsättning för att kunna studera på sfi.

Träna hemma

Vill du träna hemma innan du påbörjar din utbildning kan du studera själv genom att använda informationen i dessa länkar:

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad