Folkhälsorådet

Organisation

Ledamöter från Stenungsunds kommun

Linda-Maria Hermansson (C), ordförande
Gunilla Brufelt Hallberg (V)

Ledamöter från Västra HSN

Amanda Brown-Stjärnå (M)
Anita Hedén (S)

Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun

Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef Stödfunktioner
Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare

Protokoll

Senast uppdaterad