bild från föreställning

Bilder från föreställningen ”BLÅ PLANET”, en magisk upplevelse om vikten av att ta hand om våra hav.

Kulturcentrum Väst

Kulturcentrum Väst med Röda Hjärtans ensemble är en kulturarbetsplats för personer med intellektuell funktionsvariation i Stenungsunds kommun. Ensemblen består av professionella kulturutövare, personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Scenkonst med äkthet & hjärta, tillgäglig för alla

Röda Hjärtans Ensemble skapar universell multidisciplinär scenkonst med rika bildvärldar och ett musikaliskt uttryck som går igenom alla språkbarriärer. Vi utnyttjar till fullo teaterns förmåga att förmedla på många olika plan samtidigt. Vi undersöker gestaltning som, utan ord, talar till och berör publikens känslor, bortom det intellektuella tänkandet.

Ensemblens aktörer har olika förutsättningar och bakgrund. De är viktiga komponenter i den konstnärliga utvecklingen. Vi utgår från varje individs unika personlighet och skapar därifrån konst som berör och skapar kontakt med vår publik.

Verksamheten startade som ett 3 årigt Allmänna arvsfondsprojekt och drivs idag som en kombination av socialt företag och ideell förening. Vi har idag våra lokaler i Stora Höga, i direkt anslutning till Stora Höga resecenter. Hos oss får man utvecklas och växa genom det kreativa mötet med teater, dans, musik, bild & form mm och ta sin plats på scenen eller på andra platser i det offentliga rummet när vi framför våra föreställningar/event/mm. Vi förverkligar drömmar tillsammans med personer som aldrig eller sällan fått höra att just deras drömmar kan bli sanna.

Kärnan i vårt arbete

Vi tar tillvara mångfalden i samhället och bidrar till social- och miljömässig hållbarhet genom att producera och leverera scenkonst och skapa meningsfull sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor. De flesta som ser våra föreställningar, deltar i något av våra projekt eller möter oss under något av våra andra aktiviteter blir berörda. Vi tror att det är kombinationen av professionalitet, entusiasm och ensemblens sårbarhet som är det som berör på djupet. I vårt arbete utgår vi från värderingar om vikten av demokrati, delaktighet, tillgänglighet, arbete mot diskriminering och vi gör det såväl i teori som praktik.

Kulturcentrum Väst profilerar sig som en aktör som arbetar för en social- och hållbar miljömässig utveckling.

bild från crossroads

Bilder från ”HAVSPARAD FÖR VÅRT HAV” ett event under Västerhavsveckan i Stenungsund (2020–2023).

Publik verksamhet

Teater, musik, dans, cirkus, performance och olika hållbarhetsprojekt.

Vi erbjuder universell scenkonst med en mångfald av olika konstnärliga uttryck och driver olika hållbarhetsprojekt. Röda Hjärtans ensemble består av professionella kulturutövare och personer med en intellektuell funktionsvariation. Vi har regelbundet spelat våra föreställningar på Regionteater väst och på andra platser i kommun & region. Våra målgrupper är allmänheten, skolan, särskolan, gruppboenden, personalgrupper, verksamheter för äldre, m.fl.

Utöver vår konstnärliga verksamhet erbjuder vi workshops, föreläsningar och upplevelsebaserade utbildningspaket med focus på hållbara relationer.

Vi håller workshops utifrån våra unika pedagogiska och konstnärliga metoder samt föreläsningar kring rättigheter för personer med funktionsvariationer.

 

föreställningbild

Bild från ”SKAPANDE SKOLA” projekt i Töllsjöskolan där vi bla. spelade föreställningen ”FLOCKEN”.

Våra föreställningar 2023-2024:

PHANTASIA

En interaktiv föreställning med magisk touch.
Målgrupp: skolklasser i årskurs 1–3.

FLOCKEN

Vad händer när vi människor är villiga att acceptera andras hjälp och ge vår hjälp till andra? Vad skulle ett sådant förhållningssätt göra för skillnad i din/er arbetsgrupp, klass, organisation eller förening?
En interaktiv föreställning, med olika tema, bland annat ”bemötande”.

Målgrupp: Personalgrupper som arbetar inom skola, vård och omsorg och olika elevgrupper.

Verksamhet för deltagare:                                    

Scenträning

Vi arbetar mot ett tydligt mål, att skapa en föreställning som ska spelas för en publik. Tränar teater, dans, sång, musik och cirkus.

Sång & Musik

Vi sjunger, spelar med teckenstöd och siktet är inställt på att uppträda inför en publik.

Bild & Form

Vi arbetar med olika material. Målar, tillverkar masker, gör tittskåpsteater, stopmotion filmer skulpterar mm.

Arbetsträning

KCV, erbjuder kvalitetssäkrad och framgångsrik praktik, arbetsträning eller konstnärlig rehabilitering för personer som står utanför arbetsmarknaden, utlandsfödda och studenter från yrkesinriktade utbildningar. Målet med att arbetsträna hos Kulturcentrum Väst är att få alla delar i livet att fungera bra samtidigt.

Det går att kombinera arbetsträningen med SPRÅKTRÄNING

Vi erbjuder personer som behöver språkträning i svenska en möjlighet att lära sig svenska på arbetsplatsen. Hos oss arbetar vi lustfyllt och kreativt med praktiska metoder och verktyg för dig som vill utveckla din svenska. Vi utgår från Forum Skills metodmaterial, ”svenska på jobbet”.

Den ideella föreningen Röda hjärtans ensemble är öppen för:

Ungdomar från 16 år och vuxna med intellektuell funktionsvariation och autismspektrumsyndrom (AST) med eller utan tilläggshandikapp samt alla andra normalstörda som vill delta i en integrerad scenkonstgrupp.

final Crossrads

Bild från föreställningen ”BLÅ PLANET”

Plats: Vallenvägen 18
444 60 Stora Höga

Samarbetsparter: Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Kungälvs kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Väst, FUB västra, Regionteater väst, Cirkusexpressen, Vägen ut - kooperativen och Arbetsförmedlingen.

Exempel på Kommunsamarbete, Stenungsund.

Vi har ett nära samarbete med kulturhuset Fregatten och Molekylverkstan – Stenungsund science center.

Vi medverkar sedan 2020 i Västerhavsveckan och har en dag med kulturaktiviteter för alla åldrar i Kulturhusparken på temat ”rädda våra hav”.

Vi tar emot praktikanter från Nösnäsgymnasiet som läser omsorgsprogrammet.

Vi samverkar med kommunens andra dagliga verksamheter, har utbyten och bjuder in till våra olika aktiviteter så att de kan ta del av vårt kreativa utbud.

Vi har suttit med i referensgruppen vid framtagandet av näringslivsstrategiska programmet för Stenungsunds kommun 2035.

cirkusträning

Under 2022 hade våra aktörer cirkusträning 1ggr/v.

sposorers logotypes

Senast uppdaterad