Kulturskolans kurser

Här nedan listas alla utbildningar i kulturskolans utbud. Notera vilka årskursgränser som gäller för respektive kurs. Du får anmäla dig tidigast vårterminen innan du börjar i den årskurs som krävs.

Grundkurser

Grundkurser tar slut efter ett år.
Efter avslutad grundkurs i blockflöjt har du förtur till alla ämneskurser i blåsinstrument.
Efter avslutad grundkurs i ukulele har du förtur till alla ämneskurser i gitarrliknande stränginstrument.

För dig i årskurs: 2–3

Tid: Lektionstiden är en vardag någon gång efter skoltid fram till senast 19.00. De tider du erbjuds beror på vilka tider som är lediga i lärarens schema. Kan du inte någon av tiderna som erbjuds går det bra att vänta kvar först i kön.

Lektionslängd20 minuter
Gruppstorlek: 3–5 elever
Plats: enligt tabellen nedanför

Terminsavgift: 400 kr


Möjlig lektionsdag

Plats

Blockföljt

Alla vardagar

Kulturhuset Fregatten (måndagar)
Ekenässkolan (tisdagar)
Hallernaskolan (onsdagar)
Stora Högaskolan (torsdagar)
Kristinedalskolan (fredagar)

Ukulele

Alla vardagar

Kulturhuset Fregatten

Grupper

Blir du för gammal för att få fortsätta i en grupp har du förtur till motsvarande grupp för äldre, men kulturskolan ger ingen platsgaranti vid byte mellan grupper även om du har förtur.

För dig i årskurs: 3 - gymnasiet enligt tabellen nedanför

Tid: enligt tabellen nedanför

Lektionslängd: enligt tabellen nedanför
Gruppstorlek: minst 12 elever
Plats: Kulturhuset Fregatten

Terminsavgift: enligt tabellen nedanför


För dig i årskurs

Tid

Terminsavgift

Bild och form

3-4

onsdagar 14.40 - 15.40

800 kr

Bild och form

3-4

onsdagar 16.00 - 17.00

800 kr

Bild och form

5-7

måndagar 15.30 - 16.30

800 kr

Drama

4-6

tisdagar 15.00 - 16.00

800 kr

Drama

5-7

tisdagar 15.15 - 16.30

800 kr

Teater*

8-gymnasiet

tisdagar 17.00 - 18.30

800 kr

Ungdomskör

7-gymnasiet

onsdagar 17.30 - 18.30

400 kr/gratis**

Orkester

7-gymnasiet

måndagar 17.00 - 17.45

400 kr/gratis**

*, Om du börjar kurs i Teater så förbinder du dig att vara med på de föreställningar som gruppen tränar inför. Undervisningen är orienterad kring dessa föreställningar och förutsätter därför att alla som är med i undervisningen också är med på dem.

**, Orkestern och Ungdomskören är gratis om du samtidigt går ämneskurs hos kulturskolan. För dig som bara är med i Orkester och/eller Ungdomskör är terminsavgiften 400 kr.

Ämneskurser

Ämneskurser fortsätter tills du tar studenten, fyller 20 år eller väljer att sluta. Om du har fått en plats på en ämneskurs behöver du inte anmäla dig igen, utan behåller din plats mellan skolåren.

För dig i årskurs: 3–gymnasiet

Tid: Lektionstiden är en vardag någon gång efter skoltid fram till senast 19.00. De tider du erbjuds beror på vilka tider som är lediga i lärarens schema. Kan du inte någon av tiderna som erbjuds går det bra att vänta kvar först i kön.

Lektionslängd20 minuter
Gruppstorlek: 1–3 elever
Plats: enligt tabellen nedanför

Terminsavgift: 800 kr


Möjliga lektionsdagar

Plats

Blockflöjt

alla vardagar

Kulturhuset Fregatten (måndagar)
Ekenässkolan (tisdagar)
Hallernaskolan (onsdagar)
Stora Högaskolan (torsdagar)
Kristinedalskolan (fredagar)

Cello

måndag, tisdag

Nösnäsgymnasiet

Elbas

alla vardagar

Kulturhuset Fregatten

Elgitarr

alla vardagar

Kutlurhuset Fregatten

Gitarr

alla vardagar

Kulturhuset Fregatten (alla vardagar)
Nösnäsgymnasiet (måndag, tisdag)

Klarinett

måndag, torsdag

Kulturhuset Fregatten

Piano/Keyboard*

måndag, tisdag, torsdag

Kulturhuset Fregatten

Saxofon

måndag, torsdag

Kulturhuset Fregatten

Slagverk*

torsdag

Hasselgården

Sång

tisdag, onsdag, torsdag

Kulturhuset Fregatten

Trumpet

måndag, fredag

Kulturhuset Fregatten

Tvärflöjt

alla vardagar

Kulturhuset Fregatten (måndagar)

Ekenässkolan (tisdagar)

Hallernaskolan (onsdagar)

Stora Högaskolan (torsdagar)

Kristinedalskolan (fredagar)

Ukulele

alla vardagar

Kulturhuset Fregatten

Valthorn

måndag, fredag

Kulturhuset Fregatten

*, Om du börjar kurs i piano, keyboard behöver du inte ta med ett eget instrument till lektionen. Men du måste ha ett instrument hemma att öva på. Det är ett krav för att få gå kursen.

Kontakt

Tillförordnad Enhetschef Kulturskolan

Fredrik Daun
0303-73 80 58
fredrik.daun@stenungsund.se

Postadress
Stenungsunds kulturskola
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Senast uppdaterad