Avanmälan kurs

Om du vill sluta

Du som är ny elev har två veckor på dig från den första erbjudna lektionen att avsäga dig din plats. Gör du det kostar det ingenting. Avanmäler du dig senare än vid den tredje erbjuda lektionen kommer du att få en faktura av oss på hela terminsavgiften – oavsett om du kommit på någon av lektionerna eller inte.

Avanmälningsblankett
Synpunkter
Din feed-back hjälper oss att se hur vi kan utveckla verksamheten.
Anledning till avanmälan:

Kontakt

Tillförordnad Enhetschef Kulturskolan

Fredrik Daun
0303-73 80 58
fredrik.daun@stenungsund.se

Postadress
Stenungsunds kulturskola
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Senast uppdaterad