Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du få hemtjänst. Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver och vilken hjälp du kan få av andra i din omgivning. Stödet från hemtjänsten ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Du kan få stöd från hemtjänsten dygnet runt.

Exempel på vad du kan få hjälp med

  • Personlig omvårdnad som dusch och på- och avklädning.
  • Serviceinsatser som städ, tvätt och inköp.
  • Trygghetslarm.
  • Promenader, ledsagning, samt deltagande i sociala gemenskap inom dagverksamheten. 
  • Avlösning för anhörig.

Du väljer själv utförare av städ, tvätt och inköp

Du väljer själv om du vill anlita den privata utförare som kommunen godkänt enligt Lagen Om Valfrihet - LOV eller Stenungsunds kommuns hemtjänst för hjälp med beviljade serviceinsatser, som städ, tvätt och inköp.

Kommunen ställer krav på utföraren, om bland annat kvalitet och ekonomi, för att du ska kunna känna dig trygg. Personer med serviceinsatser och deras anhöriga tillfrågas regelbundet om hur nöjda de är med de serviceinsatser de har.

Utvärdering av serviceinsatser

Valet är frivilligt

Valet är frivilligt. Du som inte kan välja själv kan få hjälp av exempelvis en anhörig eller god man. Om du inte vill välja så gör kommunen valet åt dig.

Utförare serviceinsatser i Stenungsund

Stora Höga Hemservice
Stenungsunds kommunala hemtjänst

Blanketter för val eller omval av LOV-leverantör (se under rubriken Vård omsorg)

Övriga insatser ansvarar kommunen för

För övriga insatser som till exempel omvårdnadinsatser, ledsagning eller avlastning för anhörig är det alltid kommunen som är utförare.

Vad kostar det?

Kostnaden för hemtjänst varierar beroende på din inkomst och ditt behov av hjälp. Du betalar samma belopp oavsett vem du väljer som utförare och fakturan kommer från Stenungsunds kommun.

Avgifter - Vård Omsorg

Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd kan du byta leverantör av serviceinsatser, kontakta din biståndshandläggare. Uppsägningstiden är en månad.

Om du vill klaga eller lämna synpunkter, måste din utförare av serviceinsatserna tala om vem du ska prata med. Blir det inte bättre, kontakta din biståndshandläggare.

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens medborgarservice eller använda vår e-tjänst:

Ansökan om hemtjänst Länk till annan webbplats.

Vad händer efter min ansökan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Överklaga ett beslut

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Relaterad information

RUT-avdrag och ROT-avdrag
Trygghetslarm
Hemgångsteam
Korttidsplats för äldre
Vård i livets slutskede - möjlighet till stöd och hjälp i ditt hem vid livets slutskede Pdf, 408.3 kB.
Anhörigstöd
LOV - lag om valfrihetssystem Länk till annan webbplats.

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Avgiftshandläggare

Cecilia Christianson
0303-73 81 37
cecilia.christianson@stenungsund.se

Senast uppdaterad