Tillfällig vistelse i kommunen

Om du är äldre eller har en funktionsnedsättning och har beslut om till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård i din hemkommun och behöver stöd när du tillfälligt befinner dig i Stenungsunds kommun, ska du ta kontakt med din biståndshandläggare eller sjuksköterska i din hemkommun.

Ansöka om hjälp i hemmet på tillfällig ort?

Det är den kommun där du bor permanent som tar beslut om bistånd och insatser när du vistas i annan kommun som till exempel i din sommarstuga.

Kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun

Kontakta din biståndshandläggare i din hemkommun innan din planerade vistelse i Stenungsunds kommun. De i sin tur kommer att kontakta oss.

Tänk på att vara ute i god tid

För att vi ska kunna planera din vistelse i Stenungsunds kommun på bästa sätt behöver vi få information minst fyra veckor innan du kommer. Så tänk på att kontakta din hemkommun i god tid.

Hjälpen kan se annorlunda ut

Tänk på att servicen till dig kan se annorlunda ut beroende på hur ditt boende här i Stenungsund är utformat.

Ta med dig eventuella hjälpmedel

Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Samma sak gäller om du behöver hjälp av hemsjukvård så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställning till Stenungsunds kommun.

Du kan välja leverantör av insatserna städ, tvätt och inköp

I Stenungsunds kommun har vi kundval när det gäller insatserna städ, tvätt och inköp. Det valet behöver du som brukare själv göra, det ingår inte i den beställning som din hemkommun gör till oss.

Våra olika leverantörer - hemtjänst

Kostar det något extra?

Det kostar inget extra för dig som brukare, du betalar som vanligt till din hemkommun enligt gällande taxa där.

Beställning av insatser - sök minst fyra veckor innan planerad vistelse

För att vi ska kunna ge era kommuninvånare bästa möjliga insats under sin tillfälliga vistelse i vår kommun behöver vi få in era beställningar i god tid för att kunna planera vår verksamhet.

Vi behöver få er ansökan till oss minst fyra veckor innan ankomstdatum. Om beställning kommer in senare kan önskad vistelsetid inte garanteras.

Insatser enligt kommunal hälso- och sjukvård bygger på att vårdgivare i hemkommunen tar kontakt med motsvarande profession i Stenungsunds kommun.

Blankett för beställning av tillfälliga insatser i Stenungsunds kommun Pdf, 42 kB.

Den fysiska miljön i boendet kan se annorlunda ut

Det är viktigt att ni försäkrar er om att den tillfälliga bostaden är utformad så att vår personal kan hjälpa brukaren på ett tryggt och säkert sätt med de hjälpmedel som behövs.

Informera brukarna om att de ska ta med eventuella hjälpmedel. Om inte nödvändiga hjälpmedel finns på plats är risken att beställningen inte kan verkställas.

Finns det frågetecken kring till exempel förflyttningar eller utrymme och plats för hjälpmedel kan er kommuns arbetsterapeut/sjukgymnast ge Stenungsunds kommuns rehabenhet ett uppdrag att undersöka detta.

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Senast uppdaterad