Rehabilitering och hjälpmedel

Du som har en sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering. Rehabilitering är till för att förbättra din hälsa och för att du ska kunna klara din vardag och det som är viktigt för dig. I rehabilitering ingår träning men det kan också bli aktuellt att prova ut hjälpmedel.

Vem ska jag kontakta?

Det kan finnas många orsaker till att du känner dig begränsad eller har ont. Primärvården är den första instansen du kontaktar vid behov av rehabilitering och hjälpmedel. Undantaget är när du har hemsjukvård, bor på särskilt boende, LSS-boende eller korttidsboende, i de fallen kontaktar du kommunens rehabenhet.

Vad är rehabilitering?

Rehabilitering innebär att du, efter till exempel sjukdom eller skada, utifrån dina behov och förutsättningar tränar dig så du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttningsträning, träning att klara din personliga vård och dagliga aktiviteter. Rehabilitering kan också innebära att vi hjälper dig med stöd och struktur kring din kognitiva förmåga.

Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar

På kommunens rehabenhet arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare kallat sjukgymnaster). Vi hjälper dig att nå dina mål utifrån dina förutsättningar. För att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt kan du som har behov få hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktions- och aktivitetsförmåga.

Efter en bedömning kan rehabenheten också förskriva olika hjälpmedel till dig som då utgår från dina behov.

För många är olika slags hjälpmedel en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv. Du som har kommunal hemsjukvård eller bor på särskilt boende, LSS-boende eller korttidsboende och har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel via kommunen. Hjälpmedel är individuellt utprovade och anpassade. Det kan vara rollator, badbräda, minneshjälpmedel, förhöjningar till stolar och rullstol eller annat som gör att du kan klara vardagen bättre.

Bor du på särskilt boende finns säng på plats som standard och behöver därför inte lånas separat. Duschpall och toalettförhöjning finns också att låna på plats vid behov.

Om du är inskriven i kommunens hemsjukvård ingår kostnaden i den avgift du betalar varje månad för hemsjukvård.

Om vi förskrivit hjälpmedel till dig får du låna dem, de kostar dig inget. Det är alltid viktigt att du lämnar tillbaka hjälpmedel till oss när du inte har behov av dem längre.

Om vår bedömning visar att ditt hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar får du köpa ditt hjälpmedel själv. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan ge råd om produkter som du kan köpa.

När du inte längre har användning av hjälpmedlet eller när du blir uppmanad att lämna tillbaka det, ska det snarast återlämnas komplett och väl rengjort. Du kan lämna tillbaka hjälpmedlet på följande ställen:

Rehabenheten

Kringlekärrsvägen 10, Stenungsund
Telefon: 0303-73 28 18 (telefontid klockan 8.15 - 9.30, samt 14. 00 - 15.00 helgfria vardagar)

Capio Läkarhuset Stenungsund

Strandvägen 23 D, Stenungsund
Telefon: 0303-37 38 00

Capio Läkarhuset Stenungsund Länk till annan webbplats.

Närhälsans rehabmottagning

Jullen 4 på bottenvåningen, Stenungsund
Telefon: 010-4733270

Närhälsans rehabmottagning Länk till annan webbplats.

Skrymmande hjälpmedel

Skrymmande hjälpmedel såsom stå/gåbord, sängar, större rullstolar etc. skriver arbetsterapeut eller sjukgymnast en hämtorder på till Hjälpmedelscentralen. Kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast för mer information och hjälp.

Hörselhjälpmedel och Synhjälpmedel

Hörselhjälpmedel och Synhjälpmedel återlämnas till respektive verksamhet.

Trygghetslarm och elektroniskt dörrlås

För återlämning av detta kontaktar du hemtjänstens larmenhet via kommunens växel.

Om ditt hjälpmedel går sönder kontaktar du under vardagar i första hand den rehabenhet som du tillhör. Vid akut hjälp med sängar, madrasser eller lyftar utanför kontorstid kontaktar du det nummer som står på en lapp på själva hjälpmedlet.

Du som har problem att klara vardagen på grund av syn- eller hörselnedsättning ska kontakta din vårdcentral för remiss till Västra Götalandsregionens syn- eller hörselverksamhet.

Synverksamheten Länk till annan webbplats.

Hörselverksamheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rehabenheten inom hemsjukvården

Rehabenheten har telefontid
helgfria vardagar 08:15-09:30 samt 14.00-15.00
0303-73 28 18

Övriga tider kan du lämna ett meddelande så hör vi av oss.

Senast uppdaterad