Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Hemtjänst, hjälp i hemmet

Om du har svårt att klara dig själv i ditt hem
kan du ansöka om hemtjänst.
Stödet från hemtjänsten
ska hjälpa dig att klara dig själv
så mycket som möjligt,
så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.
Du kan få stöd från hemtjänsten natt och dag.

Vad kostar det?

Kostnaderna för insatser från hemtjänsten är olika.
Kostnaden beror på hur stor inkomst du har
och på hur mycket stöd du får av hemtjänsten.

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Kontakta Biståndsenheten
genom kommunens växel på
telefonnummer 0303-73 00 00.

Du kan också skriva ut en ansökningsblankett.
Skicka in den till Vård Omsorg i Stenungsunds kommun.

Ansökningsblankett hemtjänst Pdf, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare.
Ni pratar om hur ditt liv ser ut.
Biståndshandläggaren beslutar sedan
utifrån socialtjänstlagens regler
och dina behov och önskemål.
Du får ett skriftligt beslut från handläggaren
skickat hem till dig.
I beslutet står tydligt vilken hjälp du har fått
eller om du har fått nej på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått nej på din ansökan
kan du få hjälp av en biståndshandläggare
med att överklaga beslutet.
Överklagan ska vara inlämnad
senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Senast uppdaterad