Fastighetsgränser

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas fastigheter. Till varje fastighet finns en fastighetsbeteckning som till exempel Stenung 3:282. Fastighetsgränserna i kartan kan ge ett exakt intryck, men visar inte alltid rätt och är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte bör utgå från dessa utan att först undersöka kvaliteten.

En tumregel är att du bör undersöka gränsernas kvalitet innan du utgår från dem!

Om du har frågor om fastighetsgränser och gränsrör bör du i första hand kontakta Lantmäteriet.

Kommunen kan visa var en gräns finns under förutsättning att det finns koordinater för gränspunkterna. Vi har tillgång till Lantmäteriets uppgifter om fastigheter och kan ta reda på detta.

Kommunen kan markera ut fastighetens gränser tillfälligt med till exempel sprayfärg. Vi sätter inte ut några varaktiga gränspunkter som till exempel rör i marken vid en gränsanvisning eftersom Stenungsunds kommun inte har något kommunalt Lantmäteri.

En gränsanvisning som utförs av kommunen är inte juridiskt bindande, utan endast en anvisning. För att få nya gränsrör utsatta, kontakta Lantmäteriet.

Det är alltid Lantmäteriets förrättningskarta som gäller inte strecket i kartan.

Beställ Mätningsarbete i form av gränsutvisning

Har du frågor om din fastighet (tomt) ska du kontakta Lantmäteriet. Avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar hanteras av Lantmäteriet.

Din tomt kanske ligger inom ett detaljplanerat område. Det betyder att det finns regler för hur du får bygga. Kontakta då kommunens bygglovsverksamhet.

Fastighetsgränserna du ser i kartan visar inte alltid det exakta läge av för gränsen. Läget kan variera från någon centimeter upp till, i sämsta fall, ett par meter.

Lägst kvalitet har gränser på landsbygden. Avstyckningskartan för din fastighet kan hjälpa dig att hitta de riktiga gränserna och mått mellan dessa.

Fastighetsgränser i kommunens kartportal

I kartan nedan ser du fastighetsgränsernas kvalitet med olika färger. Medelfelet är ett mått på hur rätt gränsen visas i kartan. Använd sökrutan för att söka till din adress.

När fastighetsgränserna har dålig kvalitet och endast visar ett ungefärligt läge i kartan går det att genom utredningsarbete försöka rätta till felet. Detta gör vi till timtaxa.

De gränsmarkeringar som eventuellt finns kvar i marken letas upp. De gränsmarkeringar man kan återfinna mäts in och de får då koordinater. De underlättar om fastighetsägaren kan hjälpa till att visa var gränspunkterna finns. 

Koordinaterna skickar kommunen sedan in till Lantmäteriet som rättar upp gränserna i sina kartor.

Om inte tillräckligt många gränsmarkeringar återfinns eller beräkningen inte går att genomföra, måste istället Lantmäteriet anlitas för att reda ut gränserna vidare. Detta beställer du separat från Lantmäteriet i så fall.

Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller, inte linjen på kartan.

En tumregel är att du bör undersöka gränsernas kvalitet innan du utgår från dem!

Se utbildningsfilmerna Över gränsen och Hitta dina gränser som är framtagen av Boverket och Lantmäteriet. Filmerna förklarar de problem som kan uppstå då fastighetsgränserna är osäkra.

Film: Över gränsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.      

Film: Hitta dina gränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.     

Lantmäteriets webbsida med information om kvalitet på fastighetsgränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Senast uppdaterad