Fastighetsgränser

Gränsrör

Var går min gräns?

Om du har frågor om fastighetsgränser och gränsrör bör du i första hand kontakta Lantmäteriet.

Kommunen kan visa var en gräns finns under förutsättning att det finns koordinater för gränspunkterna. Vi har tillgång till Lantmäteriets uppgifter om fastigheter och kan se om det finns koordinater.

Kommunen kan markera ut fastighetens gränser tillfälligt med till exempel sprayfärg. Vi sätter inte ut några varaktiga gränspunker vid en gränsanvisning. En gränsanvisning som utförs av kommunen är inte juridiskt bindande, utan endast en anvisning. För att få nya gränsrör utsatta, kontakta Lantmäteriet.

Avstyckning?

Har du frågor om din tomt (fastighet) ska du kontakta Lantmäteriet. Avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar hanteras av Lantmäteriet. Din tomt kanske ligger inom ett detaljplanerat område. Det betyder att det finns regler för hur du får bygga.

Fastighetsgränsernas kvalitet

Fastighetsgränserna du ser på en karta visar inte alltid det exakta läge av för gränsen. Läget kan variera mellan någon centimeter upp till i sämsta fall ett par meter.

Lägst kvalitet har gränser på landsbygden. Avstyckningskartan för din fastighet kan hjälpa dig att hitta de riktiga gränserna och mått mellan dessa.

Fastighetsgränser i kommunens kartportal

I kartan nedan ser du fastighetgränsernas kvalitet med olika färger. Medelfelet är ett mått på hur rätt gränsen visas i kartan. Använd sökrutan för att söka till din adress.

Hur rättar jag till mina fastighetsgränser?

Leta upp de gränsmarkeringar som eventuellt finns kvar på marken. De gränsmarkeringar man hittar mäter man in och de får då koordinater. De underlättar om fastighetsägaren kan hjälpa till att visa var gränspunkterna finns. Koordinaterna skickar kommunen sedan in till Lantmäteriet som rättar upp gränserna i sina kartor.

Om inte tillräckligt många gränsmarkeringar hittas eller beräkningen inte går att genomföra, måste istället Lantmäteriet anlitas för att reda ut gränserna vidare.

Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller, inte linjen på kartan.

En tumregel är att du bör undersöka gränsernas kvalitet innan du utgår från dem!

Se utbildningsfilmerna Över gränsen och Hitta dina gränser som är framtagen av Boverket och Lantmäteriet. Filmerna förklarar de problem som kan uppstå då fastighetsgränserna är obestämda.

Film: Över gränsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.      

Film: Hitta dina gränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.     

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

Senast uppdaterad