Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Nybyggnadskarta

I samband med din bygglovsansökan får du information om en nybyggnadskarta behövs för bedömningen av ditt bygglov. Nybyggnads kartor tas endast fram inom detaljplanerat område. Nybyggnadskarta beställer du via formuläret nedan.

Leveranstiden är för närvarande 3-4 veckor

Sök till din adress för att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område:

Nybyggnadskarta innehåll

Nybyggnadskartan som vi tar fram till dig visar hur det ser ut på din fastighet (tomt) i dagsläget. Din uppgift är sedan att rita in i nybyggnadskartan hur du tänkt bygga.

Nybyggnadskartan visar också detaljplanens bestämmelser. Bestämmelserna kan till exempel vara prickad mark som visar var du inte kan bygga eller regler kring tillåtna taklutningar, nockhöjder med mera.

Servitut och VA-ledningar visas också i nybyggnadskartan.

Höjdkurvorna i nybyggnadskartan är skapade utifrån Lantmäteriets produkt GSD-Höjddata grid 2+. Då det handlar om nybyggnad av huvudbyggnad på nybildade fastigheter ingår det även inmätning av markhöjder som sedan visas i nybyggnadskartan.

Ibland behöver vi åka ut och mäta in byggnader innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när byggnader inte finns inmätta i kartan sedan tidigare. Mätningsarbetet ingår då i kostnaden för nybyggnadskartan.

Ibland behöver vi också åka ut och mäta in gränsmarkeringar för fastighetsgränsen (tomtgränsen) innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när Lantmäteriet inte har koordinater för gränsmarkeringarna. Det innebär i praktiken att man inte vet exakt var gränserna finns på marken. För att underlätta utredningsarbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör eller markeringar som går att hitta ute på marken. Då kan vi mäta in dessa och förmedlar koordinaterna vidare till Lantmäteriet. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.

Du kan välja att beställa nybyggnadskartan som pdf, dwg eller i pappersformat.

Beställningen av en nybyggnadskarta är förenad med en kostnad och beror av vad som ska byggas. Läs mer om våra taxor i via länken längre ner.

Rita in hur du vill bygga

När du får nybyggnadskartan från oss, ska du själv rita in hur du tänkt placera den kommande byggnaden på fastigheten. Det är fasadmåtten som du ska rita in. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Vi skickar med en beskrivning på hur du ska göra detta.

Därefter skickar du in nybyggnadskartan till din bygglovshandläggare eller bygga@stenungsund.se

Exempel på en nybyggnadskarta

Utanför detaljplan

Om du vill bygga utanför detaljplanelagt område är det en så kallad situationsplan du behöver. Beställningsformulär för situationsplan finns nedan.

Kontaktuppgifter

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-09-22