Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar din fastighet med befintliga byggnader och detaljplanens bestämmelser. Nybyggnadskarta beställer du av kommunen när du vill bygga något nytt och söker bygglov inom detaljplanerat område. Vill du bygga utanför detaljplanelagt område är det istället en situationsplan du behöver.

Beställ nybyggnadskarta

E-tjänst nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leveranstiden är för närvarande ca 4 veckor.

Nybyggnadskartans innehåll

  • Fastighetsgränser
  • Befintliga byggnader inmätta vid fasad
  • Höjdkurvor
  • Rättigheter och servitut
  • Ledningar i gatan fram till tomtgräns
  • Planbestämmelser från detaljplanen

Nybyggnadskartan visar hur det ser ut på din fastighet (tomt) i dagsläget.

Planbestämmelser

Planbestämmelser kan till exempel vara prickad mark som visar var du inte kan bygga eller regler kring tillåtna taklutningar, nockhöjder med mera.

Höjdkurvor

Höjdkurvorna i nybyggnadskartan är skapade utifrån Lantmäteriets höjdskanning, GSD-Höjddata grid 2+.

Markhöjder

Då du beställer en nybyggnadskarta för en huvudbyggnad på nybildade fastigheter ingår det inmätning av markhöjder på fastigheten. Dessa visas i den nybyggnadskarta vi levererar.

Mätning av befintliga byggnader

Ibland behöver våra mätningsingenjörer åka ut på plats och mäta in byggnader innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när byggnader inte finns inmätta i kartan sedan tidigare. Mätningsarbetet ingår då i kostnaden för nybyggnadskartan.

Mätning fastighetsgränser - tomtgränser

Ibland måste våra mätningsingenjörer mäta in fastighetsgränsernas gränsmarkeringar innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när Lantmäteriet inte har koordinater för gränserna. Det innebär i praktiken att kartan inte visar var gränserna finns på marken.

För att underlätta detta arbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör eller markeringar som går att återfinna. Då kan vår mätningsingenjör mäta in dessa och förmedla koordinaterna till Lantmäteriet. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.

Fördjupning om fastighetsgränser

Nybyggnadskartan tar vi fram i skala 1:500 och levererar kartan som dwg och pdf i A3 eller A2-storlek beroende på fastighetens storlek.

Beställningen av en nybyggnadskarta medför en kostnad enligt gällande taxa.

Kostnad nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar hur det ser ut på din fastighet (tomt) i dagsläget. När du får nybyggnadskartan levererad från oss är det din uppgift att rita in i den kommande byggnationen i kartan. Kartan används sedan som ett beslutsunderlag för din ansökan om bygglov.

Redovisa byggnadens storlek vid fasaden och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser.

Vi skickar med en beskrivning på hur du ska göra detta.

Beskrivning av måttsättning i nybyggnadskartan  Pdf, 13.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill bygga utanför detaljplanelagt område är det en så kallad situationsplan du behöver. Nybyggnadskartor tas endast fram inom detaljplanerade områden.

Du har möjlihget att själv ta fram en situationsplan via kommunens kartportal.

Situationsplan

Ta reda på om din fastighet liggen inom planlagt område:

Sök i kartan genom att skriva in adressen i vita fältet nedan:

Kontaktuppgifter

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad