Stenungsunds kommunvapen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behöver du när du ska söka bygglov inom detaljplanerat område.

Leveranstiden för en nybyggnadkarta är för närvarande ca 1-2 veckor. Leveranstiden kan variera beroende på antalet beställningar vi har att handlägga och om mätning kommer att krävas innan kartan kan tas fram.

Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område

Du behöver en nybyggnadskarta när du ska bygga något inom detaljplanelagt område.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är det en enklare typ av karta du behöver, en så kallad situationsplan. En situationsplan kan du beställa via länken längst ner på denna sida.

Ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område?

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du använda kommunens kartportal:

  1. Gå in i Kartportalenlänk till annan webbplats. Länken är förinställd på att visa detaljplanelagda områden
  2. För att hitta din fastighet skriver du in adressen i det vita sök-fältet upp till höger.

Fastighetsgränsernas koordinater

Ibland saknar Lantmäteriet koordinater för fastighetsgränserna. Det innebär att man inte vet exakt var gränserna finns ute i marken.

I dessa fall behöver vi ta reda på gränsernas exakta lägen, innan nybyggnadskartan tas fram. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.

För att underlätta utredningsarbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör eller markeringar som går att hitta ute i marken. Då kommer vi ut mäter vi in dessa så det får koordinater och förmedlar detta vidare till Lantmäteriet.

Var går gränsen för min fastighet?

I vår kartportal kan du se om det finns koordinater för din fastighets gränser. Gränserna i denna karta visas med olika färger beroende om det finns koordinater eller ej. Grön färg innebär att koordinater finns för gränserna och röd färg indikerar ett högst osäkert läge.

Kartportalen med fastighetsgränserlänk till annan webbplats

Nybyggnadskartans innehåll

I nybyggnadskartan lägger vi in bestämmelser från gällande detaljplan. Bestämmelser kan till exempel vara prickad mark där du inte får bygga, utfartsförbud, tillåten byggnadshöjd eller taklutningsbestämmelser.

Nybyggnadskarta visar också hur byggnader, staket, murar, häckar med mera är placerade på tomten.

Innan en nybyggnadskarta kan tas fram åker oftast vår mätningsingenjör ut på plats och mäter in byggnader med mera. Nybyggnadskartan kommer då att visa då en korrekt bild över hur allt är placerat på tomten. I de fall då mätningsarbete av byggnader krävs, ingår det i kostnaden för nybyggnadskarta för huvudbyggnad och för enkel nybyggnadskarta.

När du får nybyggnadskartan levererad till dig, ska du själv rita in hur du tänkt placera den kommande byggnaden på tomten. Du kan välja att få kartan levererad som pdf, dwg eller utskriven på papper. Det är fasadmåtten som ska ritas in. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Vi skickar med en beskrivning av hur du ska göra detta.

Därefter skickar du in nybyggnadskarta som en bilaga till din bygglovsansökan till din bygglovshandläggare för bedömning.

Exempel på en nybyggnadskarta

Kontaktuppgifter

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-01-27