Stenungsunds kommunvapen

Mätningstjänster - utstakning, lägeskontroll

Mätningsutrustning

I samband med din bygglovsansökan kommer du att få besked om vilken typ av mätning som krävs för ditt bygglov.

Utstakning

Utstakning innebär att vi visar på marken var byggnaden ska placeras. 

Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område. 

Utstaktningen går till så att mätningsingenjören visar på marken var husets hörn ska placeras. Två fasadlinjer finutstakas samt en fixhöjd sätts.

Utstakningen kan göras i två steg. Först en grovutstakning och senare en finutstakning. Tomten ska vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.

Lägeskontroll

Lägeskontrollen innebär att vi kontrollerar att byggnaden hamnat på rätt plats. Rätt plats innebär att placeringen följer det beviljade bygglovet både i plan och höjd.

Det är viktigt att kontrollen genomförs före gjutningen av plattan för eventuella fel ska kunna rättas till. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område. Din bygglovshandläggaren avgör vad som gäller.

Beställa utstakning och lägeskontroll av oss

Kontakta kommunens mätningsingenjör Katarina Hurtig i så god tid som möjligt för att förvarna och boka in en utstakning och lägeskontroll. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Under veckorna 29-32 kan vi inte utföra några mätningar. Vi hänvisar då till externa aktörer. En behövrghetsansökan ska då lämnas in innan arbetet påbörjas.

Egen mätning

Om någon annan än kommunens mätningsingenjör utför utstakningen och lägeskontrollen, måste en ansökan om behörighet skickas in till kommunen innan arbetet påbörjas.

Ansökningsblanketten finns som en pdf-fil nedan och skickas in till karta@stenungsund.se. På själva blanketten finns mer information om vad utföraren åtar sig att göra.

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Övrig mätning

HMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handbok i mät- och kartfrågor)

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Visning av fastighetsgränser

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-05