Avgifter för kartor och mätning 2022

Nybyggnadskarta

Avgift beroende av vad som ska byggas och fastighetens storlek, moms tillkommer ej.

Nybyggnad av huvudbyggnad

Till exempel bostadshus, kontors- eller industrilokal. Avgift beroende av tomtyta:

 • Mindre än 2000 m²       7970 kronor
 • 2001m² till 4999m²       13283 kronor
 • 5000m² till 9999m²       18596 kronor
 • 10000m² till 15000m²   23909 kronor 

Enkel nybyggnad

Till exempel komplementbyggnad eller en tillbyggnad

 • 4325 kr

Enklare byggnation

Till exempel mur, plank, staket, skylt, pooltak, balkong, altan högre än 1m.

 • Timtaxa, 800 kr per timme

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag

Utstakning av byggnad

Taxa beroende av byggyta. (+25% moms)

 • 15 till 49m²                    4250 kronor
 • 50 till 200m²                  9563 kronor
 • 201 till 500m²              11157 kronor
 • 501 till 1000m²            12751 kronor
 • 1001 till 2000m²          15408 kronor
 • 2001 till 3000m²          18064 kronor
 • Större än 3000m²        20721 kronor
 • Extra hörn                       531 kronor 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag. Halva avgifter för grovutstakning.

Lägeskontroll

Taxa beroende av byggnadstyp och byggyta (+25% moms)

Huvudbyggnad

 • 50 till 199m²                3985 kronor
 • 200 till 499m²              4782 kronor
 • 500 till 999m²              5844 kronor
 • 1000 till 1999m²          6907 kronor
 • 2000 till 2999m²          7970 kronor
 • 3000 till 5000m²          9032 kronor
 • Extra hörn                     106 kronor

Komplementsbyggnad

 • Större än 16m²            1932 kronor
 • extra hörn                        53 kronor 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag.

Digital primärkarta - baskarta, dwg

 • 1594 kronor per hektar (+6% moms), Vi fakturerar för 1 hektar som lägsta avgift

Underlag för detaljplanearbete

Grundkarta

 • Grundavgift 1571 kronor per hektar (+6% moms)
 • Plus tillkommande timtaxa 800 kr för mätarbete och sammanställning

Fastighetsförteckning

 • Timtaxa 800 kr  (25% moms)

Kartutskrifter

Pappersstorlek

 • A0 1,2 m gånger 8 dm     680 kronor
 • A1  8 dm gånger 6 dm     340 kronor
 • A2  6 dm gånger 4 dm     170 kronor
 • A3 och A4                         Enstaka utskrifter kostnadsfritt 

Kopiering

 • A0                                    100 kronor
 • A1                                      50 kronor
 • A2                                      25 kronor

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Marcus Larsson
0303-73 50 77
marcus.larsson3@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

Utvecklingsledare digitalisering

Mats Johansson
0303-73 50 21
mats.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad