Avgifter för kartor och mätning 2024

Kostnaden för en nybyggnadskarta beror av vad som ska byggas och fastighetens(tomtens) storlek.

Nybyggnad av huvudbyggnad

Till exempel bostadshus, kontors- eller industrilokal. Avgift beroende av fastighetsyta:

 • Mindre än 2000 m²       9455 kronor
 • 2001m² till 4999m²       15758 kronor
 • 5000m² till 9999m²       22061 kronor
 • 10000m² till 15000m²   28364 kronor

Enkel nybyggnad

Till exempel komplementbyggnad eller en tillbyggnad

 • 5130 kr

Enklare byggnation

Till exempel mur, plank, staket, skylt, pooltak, balkong, altan högre än 1m.

 • Timtaxa, 800 kr per timme

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag.

Primärkarta eller också kallad baskarta i digitalt format (dwg) kan beställas till en kostnad per hektar.

Situationsplan som dwg enligt samma taxa

 • 1891 kronor per hektar (+6% moms)

Vi fakturerar för 1 hektar som lägsta avgift.

Finutstakning

Taxa beroende av byggyta. (+25% moms)

 • 15 till 49m²                    5042 kronor
 • 50 till 200m²                11345 kronor
 • 201 till 500m²              13236 kronor
 • 501 till 1000m²            15127 kronor
 • 1001 till 2000m²          18278 kronor
 • 2001 till 3000m²          21430 kronor
 • Större än 3000m²        24582 kronor

Grovutstakning

Taxa beroende av byggyta. (+25% moms)

 • 15 till 49m²                    2521 kronor
 • 50 till 200m²                 5673 kronor
 • 201 till 500m²               6618 kronor
 • 501 till 1000m²             7564 kronor
 • 1001 till 2000m²           9139 kronor
 • 2001 till 3000m²          10715 kronor
 • Större än 3000m²        12291 kronor

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag.

Taxa beroende av byggnadstyp och byggyta (+25% moms)

Huvudbyggnad

 • 50 till 199m²                4727 kronor
 • 200 till 499m²              5673 kronor
 • 500 till 999m²              6933 kronor
 • 1000 till 1999m²          8194 kronor
 • 2000 till 2999m²          9455 kronor
 • 3000 till 5000m²          10715 kronor

Komplementbyggnad, tillbyggnad

 • 2292 kronor

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag.

Mätningsuppdrag av annan typ än utstakning och lägeskontroller av byggnader utförs till timtaxa.

Gränsanvisning, byggfix

 • Timtaxa 800 kr  (25% moms)

Vi kan har möjlighet att skriva kartor i pappersformat A4 och A3 utan kostnad för enstaka utskrifter.

Större, enstaka kartutskrifter i pappersformat A2 till A0 till en kostnad:

 • A2 100 kr
 • A1 200 kr
 • A0 400 kr

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Senast uppdaterad