Kartleverans till kommunen

Leverans av digitala kartor, mätdatafiler och detaljplaner till Stenungsunds kommun ska ske enligt följande:

Digitalt kartmaterial levereras i filformat:

  • dwg
  • shape

Filformat för mätfiler:

  • pxy
  • dwg
  • dxf

Alla inmätningar ska utföras i kommunens koordinatsystem

  • Sweref 99 12 00 i plan
  • RH2000 i höjd

Mätningen ska utföras och kodas enligt de objekt och koder som anges i kodlista som kan beställas från kart- och mätavdelningen.

Viktigt att tänka på vid mätning

  • Skilja på punkt och linje
  • Alla brytpunkter, både i plan och höjd ska mätas in
  • Slutredovisningen ska endast innehålla de inmätta objekten

Uppdelning av filer

Leveransen till kommunen ska vara uppdelad i olika filer, enligt kodtabell, till exempel VA-ledningar i en fil och fjärrvärme i en annan fil. Linjer levereras kodade i dxf-format. Punkter levereras kodade i geo- eller gsi-format.

Leveransadress:

karta@stenungsund.se

Leverans av digital detaljplan

Detaljplaneskikten ska inte levereras ihop med grundkartan. Leveransen ska vara lagerseparerad. En pdf ska bifogas som kontroll att inget gått förlorat i sändningen.

Leveransadress digitala detaljplaner

karta@stenungsund.se

Felaktiga leveranser

I de fall ovanstående inte följs, kommer Stenungsunds kommun till företaget som utfört inmätning, debitera kostnader för editering och iordningställande av data till kommunens standard till gällande timtaxa.

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad