Kartleverans av kartfiler till kommunen

Då digitala kartfiler från mätningar, utredningar och inventeringar ska skickas in till kommunen är det dessa leveransformat som vi kan ta hand om

Digitalt kartmaterial levereras i filformat

 • dwg
 • shape

Filformat för mätfiler

 • pxy
 • dwg
 • dxf

Alla inmätningar och leveranser ska utföras i kommunens koordinatsystem

 • Sweref 99 12 00 i plan
 • RH2000 i höjd

Kodlista mätfiler

Mätningen ska utföras och kodas enligt de objekt och koder som anges i den kodlista som kan beställas från kart- och mätavdelningen via mail till karta@stenungsund.se

Viktigt att tänka på vid mätning

 • Skilja på punkt och linje
 • Alla brytpunkter, både i plan och höjd ska mätas in
 • Slutredovisningen ska endast innehålla de inmätta objekten
 • Gärna komplettering med pdf-karta

Leveransadress

karta@stenungsund.se

Felaktiga leveranser

I de fall ovanstående inte följs, kommer Stenungsunds kommun debitera kostnader för editering och iordningställande av data till kommunens standard till gällande timtaxa.

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Senast uppdaterad