Primärkarta - baskarta

Exempel på en primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Den kallas ibland för baskarta eller grundkarta. Primärkartan har en hög noggrannhet och uppdateras fortlöpande genom mätningsarbete.

E-tjänst för beställning av primärkarta

E-tjänst för beställning av primärkarta Länk till annan webbplats.

Primärkarta kan beställas i digitalt format (dwg) till gällande taxa.

Avgifter

Vi kan erbjuda dessa format:

  • Pdf-filer
  • Digitala kartformat som dwg- eller shape-filer

Primärkartans innehåll

Primärkartan finns för kommunens alla tätorter. Kartan visar bland annat byggnader, staket, murar, häckar, vägkanter, belysningsstolpar och trappor.

Markens höjd visas med hjälp av höjdkurvor med 1 meters mellanrum. Primärkartan brukar också kompletteras med fastighetsgränserna från Lantmäteriet. 

Innehållet i primärkartan varierar för olika platser i kommunen. Kartan ajourhålls löpande genom mätningar i fält, men även via kartering från luften. Därför är lägesnoggrannheten skiftande och kan komma att behöva kompletteras genom fältinmätningar.

I kommunens kartportal finns ett kartlager som visar det som är inmätt med grön färg och det som har ett ungefärligt läge med röd färg. Det som är grönt har en mer exakt lägesåtergivelse än det som är rött och bara visar läget på ett ungefär.

Kartportalen visning av mätkvalitet i primärkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områden där primärkarta finns Pdf, 373.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Teckenförklaring primärkartan

Här får du hjälp att tyda primärkartan.

Primärkartans byggnader

Byggnader i primärkartan visas på två olika sätt:

  • Inmätta byggnader visar fasaden på huset. Det är då husets ytterväggar som mäts in och har ett noggrant läge i kartan. I kartan visas detta genom att huskrysset i mitten av byggnaden når ända ut i hörnen.
  • Flygfotograferade byggnader visar bara visar ett ungefärligt läge i kartan. Det är då takkanten som visas i kartan och inte fasaden. I kartan visas detta genom att huskrysset i mitten av byggnaden inte når ända ut i hörnen.

Övrigt i primärkartan

Koordinatsystem i Stenungsunds kommun

  • Plan SWE REF 99 12 00
  • Höjd RH 2000

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Senast uppdaterad