Kartportalen

Kartportalen är kommunens webbkarta.I Kartportalen kan du se många av kommunens kartor via webben med hjälp av din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Kartportalens startsida

I Kartportalen kan du tända upp en mängd olika så kallade kartlager.

Ett kartlager är ett ett tema med en viss typ av information i kartform. Det finns till exempel kartlager som innhåller kommunal mark, detaljplaner, bullerutredningar, vägar och mycket mer.

I kartportalens vänsterkant kan du hitta de olika kartlagren som finns att tända upp i kartvyn. Observera att det finns många olika lager under varje rubrik.

Du tänder upp ett kartlager genom att klicka på den runda grå knappen bredvid namnet på kartlagret. Knappen visas som grön när karlagret är tänt i kartan.

Du kan tända upp flera kartlager samtidigt.

Funktioner

I övre kanten i kartportalen finns funktioner för att söka till en adress eller fastighetsbeteckning.

Du kan också zooma in till önskat område med förstoringsglaset.

I kartportalen finns det också möjlighet att skriva ut kartor till pdf.

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Marcus Larsson
0303-73 50 77
marcus.larsson3@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

Utvecklingsledare digitalisering

Mats Johansson
0303-73 50 21
mats.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad