Ledighet för elev

Här kan du läsa om rutiner för ledighet för elev inom grundskola och anpassad grundskola i Stenungsunds kommun.

Om du som vårdnadshavare önskar ansöka om ledighet för ditt barn gör du det via Skola24. När du loggat in kommer du se modulen "ledighetsansökan", välj den och följ sen anvisningarna på webbsidan.

För mer information: Support - Ledighetsansökan Skola24 Länk till annan webbplats.

För all sammanhängande ledighet som är längre än tio dagar ska en beskrivning av vilka synnerliga skäl som föreligger bifogas ansökan om ledighet för elev. Använd då ledighetsblanketten du hittar via länken nedan. 

Ledighetsblankett Pdf, 12.6 kB.

Enligt skollagen är det rektor som beslutar om ledighet för elev utifrån sin kännedom om elevernas förhållanden och sitt ansvar för verksamheten. Rektor kan delegera beslutet om ledighet vid kortare ledighet, det vill säga upp till tio dagar.

När elev beviljas ledighet finns möjlighet för lärare och elev att planera studieuppgifter under ledigheten. Vårdnadshavarna ansvarar för uppföljning av studieuppgifterna.

Senast uppdaterad