Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ledighet för elev

Rutiner för ledighet för elev inom grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt skollagen. Vårdnadshavarna har dock möjlighet att ansöka om ledighet för sitt/sina barn för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Längre ledighet innebär fler är tio dagars sammanhängande ledighet. Det finns dock ingen ovillkorlig rättighet att beviljas ledighet.

För all sammanhängande ledighet som är längre än tio dagar skall en beskrivning av vilka synnerliga skäl som föreligger bifogas ansökan om ledighet för elev.
LedighetsblankettPDF

Enligt skollagen är det rektor som beslutar om ledighet för elev utifrån sin kännedom om elevernas förhållanden och sitt ansvar för verksamheten. Rektor kan delegera beslutet om ledighet vid kortare ledighet, d.v.s. upp till tio dagar.

När elev beviljas ledighet finns möjlighet för lärare och elev att planera studieuppgifter under ledigheten. Vårdnadshavarna ansvarar för uppföljning av studieuppgifterna.

Senast uppdaterad 2018-06-12