Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

Vägledarnas arbete

För många människor finns ett avstånd mellan var de är och var de vill vara. I det sammanhanget uppstår frågor och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, underlätta och möta.

Vägledning omfattar en mängd olika verksamheter och områden, privat eller offentligt inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn. Vägledarens arbete kan beskrivas utifrån några exempel på vägledningssökandes frågeställningar och behov:

  • Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ
  • Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort
  • Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd
  • Att skapa motivation - hur går jag vidare? hur ser jag framåt?
  • Att förstå sig själv och livet - vem är jag?
  • Att få reflektera - hur vill jag leva? vart vill jag?
  • Att bli bekräftad - få professionell återkoppling

Källa: Sveriges Vägledarförenings Etiska deklaration

Studie- och yrkesvägledare i Stenungsund

På grundskolorna i Stenungsund är vi tre studie- och yrkesvägledare som arbetar för en likvärdig struktur på våra skolor. Vår roll är att vara ett stöd för elever, föräldrar och övrig personal i studie- och yrkesvägledningsfrågor. Vi arbetar bland annat med vägledningssamtal, motiverande samtal, elevhälsoarbete, gruppvägledning och information.

Studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisningen, i olika former av vägledning och genom informationsinsatser som berör all personal i skolan. En viktig del i detta är den praktiska arbetslivsorienteringen (prao) även kallad praktik. Du har under vårterminen 8:an och på höstterminen i 9:an en veckas prao/praktik.

Stenungsund är med i Göteborgsregionens (GR) webbaserade arbetsverktyg praktikplatsen.se. Här kan du som går i 8:an eller 9.an gå in, när du fått ditt lösenord, och söka praktikplatser för den veckan som bestämd till din vecka, se nedan.

Till Praktikplatsen.se Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

Studie-och yrkesvägledning sker löpande genom elevens skoltid och integreras i undervisningen. Den ska bidra till att ge eleven kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie-och yrkesval. Arbetet genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt.

Läroplanen säger att skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv samt har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Riktlinjer är att alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Gymnasievalet

Logga in dig på ansökningswebben med ditt personnummer och det lösenord du fått hem med posten för att se din ansökan, ditt antagningsbesked, betyg med mera.

Ansökningswebben - www.indra2.se Länk till annan webbplats.

Datum att ha koll på

Viktiga datum under antagningsåret hittar du på ansökningswebbens startsida:

Viktiga datum på ansökningswebben Länk till annan webbplats.

Gymnasiekatalog 2023

I katalogen nedan får du information om hur gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fungerar (inom GR), utbildningar, skolor, hur ansökan och antagning går till och mycket mer.

Vad ska jag välja? - 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristinedalskolan och Grundsärskolan:

Studie- och yrkesvägledare

Rebecka Apelqvist
0303-73 29 41
rebecka.apelqvist@stenungsund.se

Stora Högaskolan:

Studie- och yrkesvägledare

Malin Winberg
0303-73 84 54
malin.winberg@stenungsund.se

Stenungsskolan:

Studie- och yrkesvägledare

Louisiana Hanna
0303-73 27 19
louisiana.hanna@stenungsund.se

Senast uppdaterad