Stenungsunds kommunvapen

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

För många människor finns ett avstånd mellan var de är och var de vill vara. I det sammanhanget uppstår frågor och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, underlätta och möta. Vägledning omfattar en mängd olika verksamheter och områden, privat eller offentligt inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn. Vägledarens arbete kan beskrivas utifrån några exempel på vägledningssökandes frågeställningar och behov

  • Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ
  • Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort
  • Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd
  • Att skapa motivation - hur går jag vidare? hur ser jag framåt?
  • Att förstå sig själv och livet - vem är jag?
  • Att få reflektera - hur vill jag leva? vart vill jag?
  • Att bli bekräftad - få professionell återkoppling

Ur Sveriges Vägledarförenings Etiska deklaration

På grundskolorna i Stenungsund är vi tre studie- och yrkesvägledare som arbetar för en likvärdig struktur på våra skolor. Vår roll är att vara ett stöd för elever, föräldrar och övrig personal i studie- och yrkesvägledningsfrågor. Vi arbetar bland annat med vägledningssamtal, motiverande samtal, elevhälsoarbete, gruppvägledning och information.

Studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisningen, i olika former av vägledning och genom informationsinsatser som berör all personal i skolan. En viktig del i detta är den praktiska arbetslivsorienteringen (prao) även kallad praktik. Du har under vårterminen 8:an och på höstterminen i 9:an en veckas prao/praktik.

Stenungsund är med i Göteborgsregionens (GR) webbaserade arbetsverktyg praktikplatsen.se. Här kan du som går i 8:an eller 9.an gå in, när du fått ditt lösenord, och söka praktikplatser för den veckan som bestämd till din vecka, se nedan.

Till Praktikplatsen.selänk till annan webbplats

Vill du prova på hur de är att gå på gymnasiet? Du kan använda din praovecka till detta! Prata med din studievägledare så får du hjälp att kontakta gymnasiet.  

Utvecklingsarbete

Det pågår just nu ett stort utvecklingsarbete med fokus på att förbättra studie - och yrkesvägledningen i Stenungsund. Läs mer om projektet här:

Studie- och yrkesvägledning - Hela skolans ansvar

Gymnasievalet

Logga in dig på www.indra2.selänk till annan webbplats med ditt personnummer och det lösenord du fått hem med posten för att se din ansökan, ditt antagningsbesked, betyg med mera.

Datum att ha koll på!

12/4 - Preliminärantagningen är klar.
1/6 - Sista dag för omval, görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
27/6 - Slutantagning klar, visas 13.00.
8/8 - Reservantagning klar.

Gymnasiekatalog 2018

I katalogen nedan får du information om hur gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fungerar (inom GR), utbildningar, skolor, hur ansökan och antagning går till och mycket mer.

Vad ska jag välja? 2018PDF

Kontakt

Kristinedal samt Grundsärskolan på Kristinedal

Studie- och yrkesvägledare

Lisa Carlström
0303-73 80 55
lisa.carlstrom@stenungsund.se
Arbetar onsdagar och torsdagar

Stenungskolan

Studie- och yrkesvägledare

Louisiana Hanna
0303-73 27 19
louisiana.hanna@stenungsund.se

Stora Högaskolan

Studie- och yrkesvägledare

Nathalie Lundmark
0303-73 86 93
nathalie.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12