Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Lekande barn

Fritidshem

Föräldrar som arbetar eller studerar och har barn i åldern 6-13 år erbjuds fritidshem. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga är endast berättigade till plats i förskoleklass, ej till fritids. Omsorgsformen fritidshem erbjuds då det finns ett omsorgsbehov före och/eller efter skolan.

Fritidshemmen finns på alla grundskolor som har årskurser från förskoleklass och uppåt. Barnen får plats på fritidshem som finns på den egna skolan.

Aktuellt

Om fritidshemmen

Fritidshemmen skall ge barnen en god omsorg och erbjuda barnen meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen är en pedagogisk verksamhet som skall komplettera skolan tids- och innehållsmässigt.

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om fritidshemmet i läroplanen. Texten förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll.

Du ansöker om plats för ditt barn i fritidshem via vår e-tjänst. Har du inte till gång till dator är du välkommen att göra din ansökan via blankett: Ansökan fritidshemPDF

Skolbarnsklubb

Från det att ditt barn går i årskurs 4 t.o.m. årskurs 6 erbjuds skolbarnsklubb. Klubben är avsedd för äldre barn som är i behov av eftermiddagsomsorg. Ett syfte med skolbarnsklubben är att stötta barnens självständighetsträning där vårdnadshavare och personal tillsammans kommer överens om hur stort ansvar barnet kan ta.

Läs mer om SkolbarnsklubbPDF

Mer information

Har du frågor om hur du ansöker om plats för ditt barn vid ett fritidshem är du välkommen att höra av dig till vår förskoleadministration som också administrerar fritidshemsplatserna. För information om kontaktpersoner och telefontider, se under Kontakt.

Avgift

För den utökade omsorgstiden betalas avgift enligt maxtaxan. Här är en blankett för att fylla i dina inkomstuppgifter:

Blankett för inkomstuppgifterPDF

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad