Lekande barn

Fritidshem

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar och har barn i åldern 6-13 år erbjuds fritidshem. Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga har ej rätt till fritidsplats. Omsorgsformen fritidshem erbjuds då det finns ett omsorgsbehov före och/eller efter skolan.

Fritidshemmen finns på alla grundskolor som har årskurser från förskoleklass och uppåt. Barnen får plats på fritidshem som finns på den egna skolan.

Aktuellt

Om fritidshemmen

Fritidshemmen skall ge barnen en god omsorg och erbjuda barnen meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen är en pedagogisk verksamhet som skall komplettera skolan tids- och innehållsmässigt.

Du ansöker om plats för ditt barn i fritidshem via vår e-tjänst. Har du inte till gång till dator är du välkommen att göra din ansökan via blankett: Ansökan fritidshem Pdf, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolbarnsklubb

Från det att ditt barn går i årskurs 4 t.o.m. årskurs 6 erbjuds skolbarnsklubb. Klubben är avsedd för äldre barn som är i behov av eftermiddagsomsorg. Ett syfte med skolbarnsklubben är att stötta barnens självständighetsträning där vårdnadshavare och personal tillsammans kommer överens om hur stort ansvar barnet kan ta.

Läs mer om Skolbarnsklubb Pdf, 77 kB, öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan och barnschema

Stenungsunds kommun använder appen Edlevo som system för anmälan av barns frånvaro i förskola och fritidshem. I appen görs frånvaroanmälan och registrering av barnschema.

Läs mer om hur appen fungerar:
Frånvaroanmälan Förskola/Fritidshem

Barnschema

Mer information

Vid frågor om hur du ansöker om plats för ditt barn till ett fritidshem är du välkommen att höra av dig till Förskolans administration.

Avgift

För den utökade omsorgstiden betalas avgift enligt maxtaxan.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad