Stenungsunds kommunvapen

Kommunala grundskolor

I Stenungsund finns i dagsläget tio kommunala grundskolor: Ekenässkolan, Hallerna förskola/skola, Jörlandaskolan, Kopperskolan, Kristinedalskolan, Kyrkenorumskolan, Stenungskolan, Stora Högaskolan, Spekerödskolan och Ucklumskolan. Dessutom finns Nyborg skola som är en kommunal särskild undervisningsgrupp för barn med särskilda behov. Grundsär F-9 finns på Kristinedalskolan. 

Centrum

Hallerna förskola/skola F-3
Pressarevägen 3, 444 52 Stenungsund
Rektor Ingela Bratt, 0303-73 20 37

Kopperskolan F-6
Koppersvägen 62, 444 42 Stenungsund
Tel 0303-73 80 76
Rektor Viktoria Lygnholm 0303-73 25 34

Biträdande rektor Yvonne G. Algeröd 0303-73 26 88

Kristinedalskolan F-9
Kristinedalsvägen 6, 444 47 Stenungsund
Tel 0303-73 80 53, fax 0303-83 470
Rektor F-6, Mia Lund, 0303-73 27 16
Rektor 7-9 Pernilla Kentsdotter-Larsson, 0303-73 80 84
Bitr rektor F-6 Pia Kjeldsen 0303-73 00 98
Bitr rektor 7-9 Jeanette Ryrbo 0303-73 29 38

Kyrkenorumskolan F-6
Kyrkenorumsvägen 41, 444 46 Stenungsund
Tel 0303-73 85 17, fax 0303-675 28
Rektor, Helen Svanberg Wirén, 0303-73 25 64
Bitr rektor, Yvonne Gillberg, 0303-73 26 88

Nyborg skola
Doterödsvägen 19 och 21, 444 40 Stenungsund
Chef Björn Wingård, 0303-73 26 80

Stenungskolan 7-9
Doterödsvägen 2, 444 40 Stenungsund
Tel 0303-73 80 70, fax 0303-83 273
Rektor Mattias Berntsson, 0303-73 26 04
Bitr rektor Therese Olofsson, 0303-73 27 04

Jörlanda

Jörlandaskolan F-6
Novavägen, 444 92 Jörlanda
Tel 0303-73 84 22, fax 0303-52 218
Rektor Maria Sergi, 0303-73 01 03

Spekeröd

Spekerödskolan F-6
Kännestorp 125, 444 93 Spekeröd
Rektor Annika Bengtsson, 0303-73 60 01

Stora Höga

Stora Högaskolan F-9
Anråsvägen 2, 444 60 Stora Höga
Tel 0303-738097, 0303-738697, fax 0303-777874
Rektor åk 7-9, Patrik Nyqvist, 0303-73 27 30
Bitr rektor åk F-6, Ann Simonsen, 0303-73 01 87
Bitr rektor åk 7-9, Johan Mårtensson, 0303-73 29 57

Ucklum

Ucklumskolan F-3
Mellangårdsvägen 10, 444 94 Ucklum
Tel 0303-73 80 85
Rektor Rahim Jassim, 0303-73 50 10

Ödsmål

Ekenässkolan F-6
444 95 Ödsmål
Tel 0303-73 83 32, fax 0303-77 30 87
Rektor Karin Wrangsten, 0303-73 26 67
Bitr.rektor Jennie Brolin, 0303-73 00 35

Kontakt

Tf Verksamhetschef Grundskola

Helena Zell
0303-73 84 12
helena.zell@stenungsund.se

Adress

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-12