Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Kommunala grundskolor

I Stenungsund finns i dagsläget 12 kommunala skolenheter. Dessutom finns Nyborg skola som är en kommunal särskild undervisningsgrupp för barn med särskilda behov. Grundsärskola 1-9 finns på Kristinedalskolan. 

Skolenheter

Område

Årskurser

Ekenässkolan

Ödsmål

F-6

Hallerna skola

Centrum

F-6

Jörlandaskolan

Jörlanda

F-6

Kopperskolan

Centrum

F-6

Kristinedalskolan

Centrum

F-6

Kristinedalskolan

Centrum

7-9

Kristinedalskolan, grundsärskola

Centrum

1-9

Kyrkenorumskolan

Centrum

F-6

Spekerödskolan

Spekeröd

F-6

Stenungskolan

Centrum

7-9

Stora Högaskolan

Stora Höga

F-6

Stora Högaskolan

Stora Höga

7-9

Ucklumskolan

Ucklum

F-3


Centrum

Hallerna förskola/skola F-6
Pressarevägen 3, 444 52 Stenungsund
Rektor Ingela Bratt, 0303-73 20 37

Kopperskolan F-6
Koppersvägen 62, 444 42 Stenungsund
Tel 0303-73 80 76
Rektor Viktoria Lygnholm 0303-73 25 34
Biträdande rektor Yvonne G. Algeröd 0303-73 26 88

Kristinedalskolan F-9
Kristinedalsvägen 6, 444 47 Stenungsund
Tel 0303-73 80 53
Tf Rektor F-6, Pernilla Kentsdotter-Larsson, 0303-73 80 84
Rektor 7-9 Pernilla Kentsdotter-Larsson, 0303-73 80 84
Tf Biträdande rektor F-6 Mathias Castejon 0303-73 02 41
Tf Biträdande rektor F-6 Jeanette Ryrbo 0303-73 29 38
Biträdande rektor 7-9 Jeanette Ryrbo 0303-73 29 38

Kyrkenorumskolan F-6
Kyrkenorumsvägen 41, 444 46 Stenungsund
Tel 0303-73 85 17
Rektor, Helen Svanberg Wirén, 0303-73 25 64
Biträdande rektor, Cecilia Wanqvist, 0303-73 85 17

Nyborg skola
Doterödsvägen 19 och 21, 444 40 Stenungsund
Chef Björn Wingård, 0303-73 26 80

Stenungskolan 7-9
Doterödsvägen 2, 444 40 Stenungsund
Tel 0303-73 80 70
Rektor Mattias Berntsson, 0303-73 26 04

Jörlanda

Jörlandaskolan F-6
Novavägen, 444 92 Jörlanda
Tel 0303-73 84 22
Rektor Therese Olofsson, 0303-73 27 04

Spekeröd

Spekerödskolan F-6
Kännestorp 125, 444 93 Spekeröd
Rektor Annika Bengtsson, 0303-73 60 01
Biträdande rektor Emilia Utberg, 0303-73 60 10

Stora Höga

Stora Högaskolan F-9
Anråsvägen 2, 444 60 Stora Höga
Tel 0303-738097, 0303-73 86 97
Rektor åk 7-9, Patrik Nyqvist, 0303-73 27 30
Rektor åk F-6, Ann Simonsen, 0303-73 01 87
Biträdande rektor åk F-6, Kristina Göransson, 0303-73 84 49

Ucklum

Ucklumskolan F-3
Mellangårdsvägen 10, 444 94 Ucklum
Tel 0303-73 80 85
Tf rektor, Martin Borestrann, 0303-73 03 02

Ödsmål

Ekenässkolan F-6
Näs 202, 444 95 Ödsmål
Rektor Karin Wrangsten, 0303-73 26 67
Biträdande rektor Jennie Brolin, 0303-73 00 35

Kontakt

Verksamhetschef Grundskola

Marie Wrethander
0303-73 27 24
marie.wrethander@stenungsund.se

Senast uppdaterad