Skolbibliotek

Grundskolorna i Stenungsund har ett digitalt skolbibliotek med gemensam katalog där både våra digitala och fysiska media nås och kan kopplas till skolans styrdokument och pedagogiska mål.

Senast uppdaterad