Stenungsunds kommunvapen

Skolbibliotek

Grundskolorna i Stenungsund har ett digitalt skolbibliotek med gemensam katalog där både våra digitala och fysiska media nås och kan kopplas till skolans styrdokument och pedagogiska mål. Skolbiblioteken har ett ständigt utvecklande samarbete med varandra .

http://grundskola.stenungsund.welib.se/#/länk till annan webbplats

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-12