Kommunens klimatlöften

Stenungsunds kommun är undertecknare av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Detta innebär att kommunen ställer sig bakom och arbetar för att nå klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Stenungsunds kommuns klimatlöften

Kommunen arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser genom att bland annat delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. Nedan framhålls de klimatlöften som kommunen har antagit och arbetar med.

Antogs 2021:

 • Vi klimatväxlar tjänsteresor
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi genomför energieffektiviseringar
 • Vi bygger i trä
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Antogs 2020:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi producerar egen sol-el
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

Senast uppdaterad