Bild på Tjörnbron i höstlikt landskap

Kommunens koldioxidbudget

Hur mycket behöver vi i Stenungsund minska våra utsläpp varje år för att nå Parisavtalets temperaturmål? Det framgår av den koldioxidbudget som beslutades av kommunfullmäktige i december 2022. Alla i kommunen, organisationer, företag och privatpersoner, har ett ansvar att minska sina utsläpp. En lista med prioriterade åtgärder vi som förvaltning behöver genomföra för att nå målen, beslutades tillsammans med koldioxidbudgeten.

Koldioxidbudgeten visar att Stenungsunds kommuns geografiska område maximalt får släppa ut 1 458 597 ton koldioxid. Det innebär att koldioxidutsläppen måste minska med 14,7 procent per år, med start 2023, fram till år 2045 för att vara i linje med Parisavtalet. Det innebär att med nuvarande utsläppstakt kommer koldioxidbudgeten vara förbrukad om sex år.

Koldioxidbudget via ett webbverktyg

  • kvarvarande utsläppsutrymme,
  • historiska utsläpp från år 2000,
  • effekter av att minska utsläppen så snabbt som möjligt jämfört med att vänta,
  • framtidsscenarier för olika utsläppssektorer och möjlighet att laborera med dessa,
  • vad som krävs för att budgeten ska räcka längre.

Digital koldioxidbudget i ClimateVisualizer Länk till annan webbplats.

Rapporten i PDF Länk till annan webbplats.

Koldioxidutsläppen måste minska snabbt

En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid ackumuleras i atmosfären. Det innebär att koncentrationen av koldioxid ökar löpande och det är denna koncentration som driver klimatförändringarna. När våra utsläpp av koldioxid minskar, minskar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Den ökar bara i en lägre hastighet. Därför behöver de fossila koldioxidutsläppen minska drastiskt i ett mycket kort perspektiv (1–3 år) och upphöra helt inom ett till tre decennier för att bromsa klimatförändringen.

Gemensamt ansvar

I koldioxidbudgeten är kommunen som förvaltning och alla som verkar och bor i Stenungsunds kommun inräknade. Det betyder att arbetet för att minska utsläppen och nå målet är gemensamt för oss alla.

Vad gör vi som förvaltning?

Kommunfullmäktige antog förutom koldioxidbudgeten en prioritering av åtgärder som bygger på kommunförvaltningens direkta utsläpp. Prioritering utgår från störst klimatnytta och rådighet:

  1. Utbyte av fossildrivna verksamhetsbilar till fossilfria bilar, och fram till dess köra på drivmedel med hög inblandning av förnyelsebart.
  2. Utbyte av fossildrivna arbetsmaskiner till eldrivna maskiner där det är lämpligt, och i övrigt köra på drivmedel med hög inblandning av förnyelsebart.
  3. Avveckling av oljepannor vid framdragning av fjärrvärme, och fram till dess använda bränsle med hög inblandning av förnyelsebart.

Parallellt pågår arbete med att minska indirekta och konsumtionsbaserade utsläpp i satsningen "Kommunernas klimatlöften", genom att sprida information och kunskap och underlätta beteendeförändring.

Senast uppdaterad