Vattenskotrar

Att köra vattenskoter kan vara en trevlig aktivitet, men du som kör har också ett stort ansvar. Du ska följa de regler som finns, generellt och där du kör. Du är också ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö. Från maj 2022 måste du som kör vattenskoter ha förarbevis för det.

Obligatoriskt förarbevis sommaren 2022

Från och med 1 maj 2022 gäller krav om särskilt förarbevis för att framföra vattenskoter. Förarbeviset utfärdas efter genomförd utbildning av Transportstyrelsen. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.

Om du redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat före den 1 maj 2022 har du rätt att köra vattenskoter med det intyget till och med 30 april 2023.

Kustbevakning och polis kan göra rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis.

Du får endast köra i allmänna farleder

I Sverige får du endast köra vattenskoter i allmänna farleder samt inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet.

Du får inte köra vattenskoter i vattenskyddsområden. I Stenungsunds kommun finns det två vattenskyddsområden, för ytvattentäkt Stora Hällungen och för grundvattenanläggning Grössbyn, Ucklum.

Det här gäller i vattenskyddsområden

Du ansvarar för att inte skada andra – varken människor, djur eller natur

Att köra vattenskoter kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt.

Några exempel:

  • Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara störande för människor och djur.
  • Risk för olyckor: Om du kör nära land riskerar du att köra på någon som badar.
  • Påverkan på växt- och djurliv: I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störa för fågellivet: Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Från och med den 1 juli 2021 får polis utfärda böter direkt på plats för den som kör vattenskoter så att det stör.

Relaterad information

Vattenskoter - Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Vattenskotrar - Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Vattenskoter - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad