Vård och omsorg (covid-19)

Sektor Socialtjänst arbetar intensivt med att minimera risker för smittspridning och för att säkerställa att våra omsorgstagare på äldreboenden och inom hemtjänst får sina insatser. Vi har också säkerställt att våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen skulle drabba någon av våra omsorgstagare.

Vi förstår att den här situationen innebär en påfrestning för både omsorgstagare och anhöriga. På den här sidan har vi försökt sammanfatta hur vi arbetar och vad du som anhörig kan göra.

  • Vi följer allmänt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett kring smittspridning.
  • Vi har särskilda rutiner för besök på våra äldreboenden. Kontakta berörd enhet i förväg om du vill besöka någon.
  • Alla våra medarbetare har fått förstärkt information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Inom sektor Socialtjänst och all vård och omsorg är vi alltid noggranna med att följa de rutiner vi har. Vi gör alltid vårt yttersta för att förhindra smittspridning, det gäller alla sjukdomar.
  • Alla medarbetare har fått tydliga instruktioner om att stanna hemma vid eventuella symtom, även lindriga sådana.
  • Vi har också skärpt våra rutiner kring städning på våra äldreboenden.

Vi i kommunen arbetar under sekretess och kan enbart berätta om det finns bekräftade fall eller inte. Vi berättar aldrig inom vilken verksamhet eller var den drabbade omsorgstagaren bor. Vi varken verifierar eller dementerar vilket boende eller boendeform det handlar om eftersom det lättare kan identifiera vilken omsorgstagare det handlar om.

Vi är också bundna av sekretess ifall någon av våra medarbetare skulle bli sjuk – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om våra medarbetares hälsotillstånd.

Vid misstanke om eller vid konstaterad smitta följer vi framtagna rutiner.

  • Vid eventuella symtom, även milda sådana, kontaktar personalen sjuksköterska. Sjuksköterskan och ansvarig läkare gör en bedömning vilka undersökningar, behandlingar och/eller aktiviteter som ska göras.
  • Om någon omsorgstagare konstateras smittad med covid-19 kommer vi göra allt vi kan för minimera riskerna för att smittan förs vidare till andra omsorgstagare eller vår personal.
  • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Enligt våra rutiner kommer vi använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden. 
  • Läs mer under rutan "Vad gör vi för att minimera smittspridning?"

  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Om vi skulle få ett fall inom våra vård- och omsorgsboenden är vi bundna av sekretesslagstiftning. Vi får inte berätta om omsorgstagare för någon annan än den som deltar i vården av just den personen, om inte annat är överenskommet.

Om en av våra omsorgstagare är konstaterad smittad med covid-19 kontaktar läkare eller ansvarig sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga per telefon för att informera om det förändrade hälsotillståndet.

Det är viktigt att du som anhörig känner att du har möjlighet att ställa frågor och få information om hur din anhöriga mår och vårdas.

Det florerar lätt rykten i situationer som denna. Vi gör allt för att den här situationen ska påverka våra omsorgstagare och anhöriga så lite som möjligt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan du ringa dygnet runt. Mere information finns också på krisinformation.se

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad